Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

2022. GODINA

01-22-MV: ELEKTRIČNA ENERGIJA

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 08.06.2022. – 14.06.2022.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN


2021. GODINA

01-21-MV: GORIVO ZA RADNE STROJEVE

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 26.05.2021. – 01.06.2021.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN

02-21-MV: BUŠENJE I MINIRANJE U KAMENOLOMU

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 28.04.2021. – 05.05.2021.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN

03-21-MV: ZIMSKA SLUŽBA

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 18.10.2021. – 25.10.2021.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN

04-21-MV: RADNI STROJ (KOMBINIRKA)

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 02.09.2021. – 08.09.2021.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN

05-21-MV: USLUGE ČIŠĆENJA I PIKAMIRANJA U KAMENOLOMU

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 23.12.2021. – 29.12.2021.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN

01-21-VV: UTOVARIVAČ

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 06.10.2021. – 12.10.2021.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN


2020. GODINA

01-20-MV: NABAVA KAMIONA KIPERA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 27.02.2020. – 04.03.2020.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN


2019. GODINA

01-19-MV: GORIVO ZA RADNE STROJEVE – EURODIZEL BS

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 09.05.2019. – 15.05.2019.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN


02-19-MV: BUŠENJE I MINIRANJE U KAMENOLOMU

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 22.10.2019. – 28.10.2019.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN


03-19-MV: JN USLUGA ZIMSKE SLUŽBE

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 11.11.2019. – 17.11.2019.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN


2018. GODINA

1-18 MV: BUŠENJE I MINIRANJE U KAMENOLOMU

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 09.08.2018. – 16.08.2018.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN


2017. GODINA

1-17-MV: GORIVO ZA RADNE STROJEVE


2-17-MV: NOVI RADNI STROJ-ROVOKOPAČ PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA