Kontakt

NISKOGRADNJA d.o.o., Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada


  • MBS: 080169605
  • OIB: 23210692018
  • IBAN: HR7623400091110017100 – PBZ
  • IBAN: HR9324020061100441335 – ERSTE

CENTRALA


UPRAVA

Direktorica: Anica Krušlin, oec.


OPĆI POSLOVI

Voditeljica općih poslova: Anica Krušlin, oec.


KOMUNALNI POSLOVI I GRAĐEVINARSTVO

Voditelj komunalnih poslova i građevinarstva: Darko Ivanjko, ing. građ.

ZIMSKA SLUŽBA

Koordinator zimske službe: Slavko Hanžić

  • Broj mobitela: 091 376 1284

KAMENOLOM, PROIZVODNJA I SANACIJA

Pregrada Vrhi 123/1, 49 218 Pregrada

Voditelj poslova proizvodnje i sanacije u kamenolomu: Daniel Hajsek, dipl. ing. rud.

VAGA

Kostelgradska 44, 49 218 Pregrada


Kontaktirajte nas!