Čišćenje snježnih nanosa 25.02.2018.

Novosti

Zbog noćašnjeg jakog vjetra i niskih temperatura na pojedinim cestama su se stvorili čvrsti sniježni nanosi, koji onemogućavaju prohodnost prometnica. Ekipe zimske službe uputile su se na probijanje takvih nanosa na području Kostela, Kostel brega, Klenica, Plemenšćine i Vrljanšćice. Molimo građane da, ukoliko na cestama kojima prometuju postoje veći nanosi snijega koje je nužno strojno […]

Zimska služba – obavijest o čišćenju 23.02.2018.

Novosti

Sve ekipe zimske službe su na terenu i sa 12 strojeva obavljaju čišćenje prometnica na području grada Pregrade. Noćas u tri sata ekipe su započele sa raličenjem i čišćenjem asfaltiranih dionica, a u sedam sati sa čišćenjem makadamskih cesta. Na pojedinim dionicama probleme u čišćenju stvaraju nanosi snijega i zapusi. U jučerašnjoj intervenciji ekipe su […]

Zimska služba – čišćenje 22.02.2018.

Novosti

Ekipe zimske službe su na terenu od noćas oko ponoći, te su prvo započele s čišćenjem prometnica u visinskim predjelima – Kostel, Kostelski bregi, Vinagora, Vrljanšćica i Plemenšćina, a zatim dionice na nižim predjelima. Čišćenje je otežano zbog novih padalina, a dodatne probleme stvaraju snježni nanosi i zapusi na pojedinim relacijama. Ekipe trenutno vrše čišćenje […]

Zimska služba-čišćenje 13.02.2018.

Novosti

Ekipe zimske službe još su uvijek na terenu zbog obilnih padalina, pogotovo na visinskim dijelovima. Nakon jučerašnjeg izlaska svih ekipa u 10.30 sati i čišćenja i posipavanja prometnica usprkos cjelodnevnim padalinama po kojima su ekipe radile do 18,00 sati, sinoć su ekipe opet izašle na teren u 22,00 sata i još vrše čišćenje prema prioritetima […]