Niskogradnja d.o.o. ulaže u novu opremu za zaštitu okoliša u kamenolomu

Novosti

Niskogradnja d.o.o. kao koncesionar eksploatacijskog polja u kamenolomu „Pregrada II“ izvodi radove na eksploatacijskom polju Pregrada II na temelju Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju „Pregrada II“, sukladno odredbama Zakona o rudarstvu. Kao i mnogi drugi izvođači radova na otvorenim kopovima, Niskogradnja d.o.o. suočena je sa emisijom čestica prašina, koja se […]

DIMNJAČAR: OBAVIJEST DOMAĆINSTVIMA NASELJA VOJSAK – MO PLEMENŠĆINA I NASELJA KLENICE – MO BUŠIN

Novosti

Poštovani, sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (klasa: 363-01/17-01/80, ur. broj: 2214/01-01-17-5), provesti će se redovna kontrola i čišćenje dimovodnih objekata, te mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja na plinsko gorivo. U razdoblju od 08.04.-16.04.2021. godine, ovlašteni dimnjačar provoditi će redovnu kontrolu i čišćenje na području naselja VOJSAK u MO PLEMENŠĆINA i naselja KLENICE u MO […]

RECIKLAŽNO DVORIŠTE – LJETNI REŽIM RADA

Novosti

Obavještavamo građane grada Pregrade kako reciklažno dvorište grada Pregrade od 01.04. prelazi na ljetni režim rada, te će raditi prema sljedećem rasporedu: PONEDJELJAK: 07,00 – 15,00 SATI SRIJEDA: 12,00 – 20,00 SATI SUBOTA: 07,00 – 15,00 SATI. Ljetni režim rada traje do 31. listopada tekuće godine. S obzirom na uskrsne blagdane, reciklažno dvorište nastavlja s […]

Obavijest o radu za uskršnje blagdane

Novosti

Obavještavamo cijenjene kupce i prijevoznike kamenih materijala iz kamenoloma Pregrada II, građane grada Pregrade i korisnike naših usluga kako će Niskogradnja d.o.o. – sve jedinice, za uskršnje blagdane raditi u petak 02.04.2021. do 13,00 sati, a subota 03.04.2021. je neradna (kamenolom i reciklažno dvorište). Zahvaljujemo na razumijevanju. UPRAVA

Započelo redovno održavanje infrastrukture po MO

Novosti

Započeli su radovi na redovnom održavanju nerazvrstanih cesta po mjesnim odborima na području grada Pregrade. Uz povoljne vremenske prilike radovi se odvijaju sukladno ranije planiranom rasporedu i na temelju dostavljenih zapisnika mjesnih odbora. Trenutno se izvode radovi na održavanju makadamskih cesta i ugradnji potrebnog kamenog materijala na području MO Cigrovec, a prema rasporedu slijede MO […]