Zimska služba-čišćenje padalina 3.2.2018.

Novosti

Sve ekipe zimske službe izašle su sinoć u 19,00 sati na teren i izvršile čišćenje svih asfaltnih dionica cesta, te se po završenom čišćenju vratile u baze u 11,00 sati, odnosno 01,00 sat. Ujutro u 04,00 sata ekipe su ponovno izašle na teren i obavile raličenje, posipavanje i čišćenje visinskih dijelova – Vinagore, Vrljanšćice, Pregrada Vrha, Plemenšćine, Kostelskog (u kojem su u visinskim dijelovima čišćene i makadamske ceste, zbog visokih nanosa snijega) i visinskog dijela Bušina, a po potrebi i ostalih dijelova dionica. Po završenom čišćenju dio ekipa vratio se sa terena u 08,00 sati, dok se za dio ekipa predviđa završetak radova oko 10,00 sati. U ovom naletu ukupno je utrošeno 16 m³ mješavine za posipavanje cesta.
Zbog predviđenih niskih temperatura i daljnjih padalina, zimska služba ostaje u stanju pripravnosti, te će i večeras djelovati ovisno o vremenskim prilikama.