Zimska služba-čišćenje padalina 7. i 8. veljače 2018.

Novosti

Ekipe zimske službe obavile su čišćenje svih dionica cesta po prošlim, dvodnevnim padalinama. Na intervenciju se izlazilo usprkos padalinama, kako bi se ceste očistile što prije – u srijedu od 03,30 sati, a danas od 02,30 sati u noći, pa do uspostave potpune prohodnosti cesta. Na čišćenje, raličenje i posipavanje cesta u ova dva dana utrošeno je 28 m³ kamenog materijala i 8,2 m³ soli. Na terenu su ekipe sa strojevima u čišćenju i posipavanju dionica provele 261 sat, a ekipe zadužene za ručno čišćenje gradskih pločnika 78 sati.
S obzirom na upite i komentare građana na stanje na cestama, još jednom moramo ukazati građanima da nisu sve ceste na području grada Pregrade u nadležnosti grada. Za održavanje i čišćenje državnih i županijskih cesta zadužene su županijske ustanove, a gradska zimska služba zadužena za čišćenje i održavanje samo nerazvrstanih cesta koje su obuhvaćene operativnim planom zimskog održavanja cesta. Provođenje djelatnosti zimske službe unaprijed je definirano operativnim planom, kojim su propisani prioriteti čišćenja i pobrojane dionice cesta koje se čiste. Operativni plan, prioriteti i dionice koje se održavaju dostupni su na uvid građanima u Operativnom planu, na službenim stranicama grada Pregrade, na https://www.pregrada.hr/komunalni-sustav-3.
Zimska služba prelazi u stanje pripravnosti, te će i u narednim danima djelovati ovisno o vremenskim prilikama i prognozi.