Obavijest o skraćenom radu kamenoloma na dan 02.07.2019.

Novosti

Obavještavamo cijenjene kupce i prijevoznike kako će se u utorak, 02.07.2019.,  utovar kamenih materijala u kamenolomu Pregrada II,
vršiti do 14,00 sati!

 

Zahvaljujemo na razumijevanju!
UPRAVA