Nastavak radova na održavanju i sanaciji cesta

Novosti

Nastavljaju se radovi na održavanju i sanaciji cesta po mjesnim odborima na području grada Pregrade. Vremenske nepogode u periodu lipanj-srpanj prouzročile su znatna oštećenja cesta, te produžile i otežale redovno održavanje cesta, zbog čega je u tijeku sveuobuhvatna sanacija dionica po mjesnim odborima, na temelju dostavljenih zapisnika mjesnih odbora. Tako se na cestama izvode radovi navoza kamenog materijala, poravnavanja, i sabijanja navoženog i poravnanog kamenog materijala, za što je Niskogradnja kao izvođač radova nabavila valjak kojim će se dodatno učvrstiti kameni materijal na cestama. S obzirom na još uvijek nestabilne vremenske prilike, došlo je do preklapanja redovnih radova i radova na sanaciji, te se (uz povoljne vremenske prilike i s obzirom na obuhvat radova) završetak svih radova na održavanju i sanaciji cesta predviđa do kraja listopada.

dav

dav