DIMNJAČAR: OBAVIJEST DOMAĆINSTVIMA NA PODRUČJU GRADA PREGRADE – ULICA J. LESKOVARA I ULICE OKOMITE NA ULICU J. LESKOVARA (ZONA PREGRADA – JUG)

Novosti

Poštovani,

sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (klasa: 363-01/17-01/80, ur. broj: 2214/01-01-17-5), provesti će se redovna kontrola i čišćenje dimovodnih objekata, te mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja na plinsko gorivo.

U razdoblju od 11.10.-31.10.2019. godine, ovlašteni dimnjačar provoditi će redovnu kontrolu i čišćenje na području grada Pregrade – u ulici Janka Leskovara i svim ulicama okomitim na navedenu ulicu (zona Pregrada – jug), u vremenskom periodu od 07:30 sati – 15:00 sati.

Molimo Vas da u definiranom periodu omogućite pristup dimovodnim objektima.

Domaćinstva kojima navedeni termini ne odgovaraju, molimo da se jave ovlaštenom dimnjačaru na broj 091/526-1946 kako bi dogovorili termin obavezne godišnje kontrole i čišćenja.

NAPOMENA: za dogovorene termine izvan definiranog perioda kontrole i čišćenja dimovodnih objekata na navedenom području, odnosno za dogovorene termine nakon 31.10.2019. godine, naplaćuje se naknadni dolazak ovlaštenog dimnjačara sukladno važećem cjeniku!

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji!

Niskogradnja d.o.o.