Kolar Tomica dobitnik nagrade reciklažnog dvorišta

Novosti

Kao što smo najavili, nakon pregleda podataka o predaji otpada u reciklažno dvorište, odlučili smo nagraditi jednog od najaktivnijeg Pregračana i predvodnika ekološki osviještenih građana našeg grada, gospodina Kolar Tomicu, iz Kolarije. Gospodin Kolar je predajom otpada u reciklažno dvorište sa ukupno 25 dolazaka i predaja raznog otpada, pokazao brigu o okolišu i važnost očuvanja sredine u kojoj živimo. Prigodnu nagradu gospodinu Tomici uručili su danas gradonačelnik grada Pregrade Marko Vešligaj i Marijan Peer, direktor Niskogradnje d.o.o., upravitelja reciklažnim dvorištem.

Otvaranje reciklažnog dvorišta, osim smanjenja broja divljih odlagališta i količine otpada bačenog u okoliš, polučilo je pozitivan utjecaj na razvoj svijesti građana o važnosti brige za okoliš našeg grada. Za razvojem svijesti uslijedila je pozitivna reakcija, i odlaganje otpada, kojeg građani prije nisu mogli adekvatno zbrinuti, na reciklažno dvorište. U prilog tome svakako govori podatak kako je od početka rada reciklažnog dvorišta 18. ožujka ove godine pa do današnjeg dana, ukupno prikupljeno 122.169,50 kg raznog otpada.

Čestitamo našem dobitniku, a ostale građane još jednom pozivamo da se priključe zajednici građana koji svojom svjesnošću i pravilnim odlaganjem otpada doprinose čistoći i uređenosti okoliša našeg grada.