NAPUTAK GRAĐANIMA I KORISNICIMA USLUGA – PREVENCIJA COVID-19 VIRUSA

Novosti

S ciljem zaštite zdravlja i sukladno strategiji prevencije mogućeg širenja virusa COVID-19, lijepo molimo stranke da poduzmu sljedeće mjere zaštite širenja zaraznih bolesti koje se prenose kapljičnim putem: