OBAVIJEST GRAĐANKAMA I GRAĐANIMA, KORISNICIMA USLUGA I POSLOVNIM PARTNERIMA – MJERE ZA PREVENCIJU ŠIRENJA EPIDEMIJE KORONA (COVID-19) VIRUSA

Novosti

Poštovani,

Zbog trenutne epidemiološke situacije u Hrvatskoj od osobitog je interesa zaštita zdravlja svih građana. U jeku borbe s epidemijom korona virusa osobito je važno vršiti preventivne aktivnosti s ciljem sprečavanja daljnjeg širenja virusa. Svjesni ozbiljnosti trenutne situacije, a uzevši u obzir potrebe građana da nastave s obavljanjem poslova i ostvarivanja usluga iz nadležnosti Niskogradnje d.o.o., i kako bismo im osigurali što višu razinu sigurnosti i zaštite u vezi sa širenjem korona (COVID-19) virusa, od 16.03.2020. uvodimo sljedeće preventivne mjere za prevenciju širenja epidemije korona (COVID-19) virusa:

1. OD PONEDJELJKA, 16.03.2020., OGRANIČAVA SE RAD SA STRANKAMA.


Pozivamo i apeliramo na sve građane i korisnike naših usluga da NE DOLAZE OSOBNO U PROSTORIJE SJEDIŠTA ILI DRUGIH LOKACIJA Niskogradnje d.o.o., ukoliko to nije krajnje nužno. Ukoliko postoji krajnje nužna potreba za dolaskom, neka se OBAVEZNO PRETHODNO NAJAVE telefonskim pozivom ili elektroničkom poštom.

Uredi Niskogradnje d.o.o. radit će prema redovnom radnom vremenu, ali će se komunikacija sa građanima i korisnicima usluga vršiti SAMO TELEFONOM ILI ELEKTRONIČKOM POŠTOM. U tu svrhu građani mogu kontaktirati urede preko sljedećih brojeva i e-mailova:

TELEFON – CENTRALA

049/ 376-126

E-MAIL

info@niskogradnjapregrada.hr

ivanka.bolaric@niskogradnjapregrada.hr

DIREKTOR

MARIJAN PEER, ing.građ.

049/ 382-030

091 376 1000

marijan.peer@niskogradnjapregrada.hr

ZAMJENICA DIREKTORA

ANICA KRUŠLIN, oec.

049/ 382-037

091 376 1288

ana.kruslin@niskogradnjapregrada.hr

Isto pravilo odnosi se i na ugovaranje posljednjih ispraćaja pokojnika – molimo građane da prethodno telefonskim pozivom dostave podatke o pokojniku, i da se na taj način obave svi poslovi koji se mogu dogovoriti telefonom, kako bi se maksimalno izbjegli bliski kontakti i smanjila mogućnost prijenosa potencijalnih simptoma korona virusa.

Apeliramo na građane da ne dolaze osobno u prostorije sjedišta Niskogradnje d.o.o. kako bi platili račune za naknade ili izvršene usluge – ukoliko je to moguće, račune neka plaćaju elektroničkim opcijama plaćanja (e-banking, m-banking).

 2. RAD KAMENOLOMA – OD PONEDJELJKA, 16.03.2020. OBAVEZNA KONTROLA PRIJE ULASKA U KAMENOLOM II.


Obavještavamo partnere, kupce i prijevoznike kako će Kamenolom II raditi prema redovnom radnom vremenu, s tim da će svi na ulazu u lokaciju obavezno popuniti upitnik za procjenu rizika potencijalnih simptoma korona virusa.

Molimo stranke da se pridržavaju uputa navedenih u Upitniku, kao i da iskreno odgovaraju na pitanja u upitniku – samo uzajamna suradnja i poštivanje preporuka može pomoći u prevenciji!

3. POSLJEDNJI ISPRAĆAJI POKOJNIKA – OD PONEDJELJKA, 16.03.2020., POSLJEDNJI ISPRAĆAJI SAMO U KRUGU NAJUŽE OBITELJI


Uvodi se obaveza građanima da posljednje ispraćaje svojih najmilijih organiziraju samo u krugu najuže obitelji, kako bi se spriječilo širenje potencijalnih simptoma korona virusa, a u nekim slučajevima i poštovale odredbe o zabrani okupljanja koja je trenutno na snazi.

Osobe – članove najuže obitelji koje planiraju doći na sahranu lijepo molimo da ne dolaze na sahranu u slučaju da pate od simptoma (znakova) infekcije dišnog sustava kao što su kašalj, grlobolja i kratak dah te povišena tjelesna temperatura veća od 37,5 ºC.

Kako bi spriječili potencijalno širenje korona virusa molimo Vas da izbjegavate zadržavanje kraj odra u mrtvačnici

Osobe koje ugovaraju sahranu obavještavamo da će se od ponedjeljka 16.03.2020., s ciljem sprečavanja potencijalnog širenja korona virusa u zatvorenom prostoru,  lijes s pokojnikom prije ispraćaja izložiti ispred mrtvačnice, a ne na odru unutar mrtvačnice.

Molimo da ograničite bliske fizičke kontakte prilikom ispraćaja – rukovanje se smatra bliskim kontaktom za širenje bolesti koje se prenose kapljičnim putem, te se zbog toga preporučuje da se ljudi što manje rukuju i da ne ostvaruju bliži socijalni kontakt, jer se time smanjuje rizik potencijalnog prijenosa bolesti koje uzrokuje novi korona virus i drugih bolesti koje se prenose tim putem.


S obzirom da je u javnom prostoru nažalost veliki broj neprovjerenih informacija, apeliramo na građane i pozivamo da prate objave nadležnih tijela te da se pridržavaju svih aktualnih preporuka i uputa, ponašaju društveno odgovorno, što manje koriste javne prostore, suzdrže se od nepotrebnih putovanja i održavaju osobnu higijenu.

 Svakako želimo održati normalno poslovanje koliko god je to moguće, ali su nam sigurnost i zdravlje naših zaposlenika, kao i svih korisnika naših usluga, ipak na prvome mjestu te stoga poduzimamo sve moguće mjere opreza.

Molimo građane i korisnike naših usluga da se pridržavaju donesenih mjera prevencije!

Hvala na Vašem razumijevanju i podršci!