OBAVIJEST O POČETKU RADA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA GRADA PREGRADE

Novosti

Obavještavamo građane grada Pregrade kako reciklažno dvorište grada Pregrade započinje s radom u srijedu, 22.04.2020., prema redovnom ljetnom režimu rada:

  • PONEDJELJAK: 07,00-15,00

  • SRIJEDA: 12,00-20,00

  • SUBOTA: 07,00-15,00

Građane molimo da se pridržavaju svih trenutno važećih epidemioloških preporuka i mjera distanciranja prilikom dolaska i predaje otpada na reciklažno dvorište.