OBAVIJEST O POČETKU RADA BLAGAJNI – UPRAVA I KAMENOLOM

Novosti
Obavještavamo građane kako s radom počinju blagajne Niskogradnje d.o.o. i VIOP-a d.o.o., i to:
  • Blagajna maloprodaje kamenih agregata u kamenolomu Pregrada II, i utovar kamenih agregata za maloprodajne partnere – od 08.05.2020. (petak), u redovnom radnom vremenu,
  • Blagajna za plaćanje računa Niskogradnje d.o.o. i VIOP-a d.o.o. u upravnoj zgradi – od 11.05.2020. (ponedjeljak), u redovnom radnom vremenu.
Također, od 11.05.2020. s radom započinje i dimnjačarska služba.
Građane molimo da se pridržavaju trenutno važećih i preporučenih epidemioloških mjera, drže propisani razmak, te da dolaske prilagode potrebama i nastave koristiti bezkontaktne oblike plaćanja i komunikacije.