Radovi po mjesnim odborima

Novosti

Niskogradnja d.o.o. nastavlja s radovima na sanaciji i održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina po mjesnim odborima. Uz povoljne vremenske prilike te stabilizaciju i ublažavanje epidemioloških prilika i mjera, radovi se odvijaju sukladno ranije planiranom rasporedu i na temelju dostavljenih zapisnika mjesnih odbora. Tako su dosada odrađeni veći radovi, uključujući i radove prije epidemije korona virusa, u sedam mjesnih odbora. U sklopu održavanja makadamskih cesta, izvršena su strojna proširenja i porezivanja te ugradnja potrebnog kamenog materijala prema dostavljenim prioritetima u MO Vinagora, Benkovo, Pregrada, Sopot, prilikom čega je i izvršeno čišćenje objekata za cestovnu odvodnju i iskop zatrpanih cestovnih jaraka. U MO Gorjakovo izvršeno je proširenje propusta promjera 1000 mm, a na području MO Kostela izvršeno čišćenje pješačke staze, kao i čišćenje gradine Kostel od šiblja i granja. U MO Stipernica uređena je cestovna odvodnja i odrađen  iskop zatrpanih cestovnih jaraka, a u tijeku je i malčiranje prometnica po mjesnim odborima, prema prethodno najavljenom rasporedu. Radovi na održavanju cestovne infrastrukture se izvoditi će se i dalje sukladno dostavljenim zapisnicima mjesnih odbora i vremenskim prilikama.