Završetak radova na sanaciji krovišta na mrtvačnici u Kostelu

Novosti

Danas su završeni radovi na sanaciji krovišta na mrtvačnici u Kostelu, kojima je zamijenjen dio dotrajale i oštećene krovne konstrukcije te postavljena nova krovna limarija i pokrov. U tijeku je demontaža skele i završni radovi na čišćenju radilišta. Radove je izvela ŠLOGAR GRADNJA d.o.o., a ugovorena vrijednost radova je 54.888,70 kn (bez PDV-a).