Interventna sanacija cesta po obilnim padalinama

Novosti

Noćašnje vremenske nepogode i jaka kiša uzrokovali su znatna oštećenja nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade. Djelatnici Niskogradnje d.o.o. na terenu su od jutra i vrše interventnu sanaciju oštećenja na cestama po mjesnim odborima kako bi se osigurala prohodnost cesta. Djelatnici će biti na terenu tokom cijelog dana kako bi sanirali oštećenja, a ovisno  dinamici radova i opsegu radova, sanacija cesta će se nastaviti i sutra kako bi se sve ceste stavile u funkciju. Po stabilizaciji vremenskih uvjeta nastaviti će se s redovnim održavanjem prema zapisnicima mjesnih odbora.

Građane molimo za strpljenje i razumijevanje prilikom radova, budući da se prema izvještajima sa terena radi o velikom broju cesta.