Završeni radovi na uređenju komunalne i cestovne infrastrukture po mjesnim odborima

Novosti

Obavještavamo građane kako su ovogodišnji radovi na uređenju komunalne i cestovne infrastrukture i sanaciji nerazvrstanih cesta po mjesnim odborima na području grada Pregrade završeni. Od ove godine prijevoz kamenih agregata za uređenje cesta do stambenih objekata financiran je od strane grada Pregrade, kao dodatna vrijednost u održavanju komunalne cestovne infrastrukture. Premda ovisni o vremenskim i epidemiološkim uvjetima, radovi su izvedeni u planiranim rokovima, a izvodili su se na temelju dostavljenih zapisnika mjesnih odbora, prema utvrđenim prioritetima uređenja i raspoloživim financijskim sredstvima mjesnih odbora.