Dubravko Cesarec dobitnik nagrade reciklažnog dvorišta za 2020. godinu

Novosti

Kao što smo najavili, nakon pregleda podataka o predaji otpada u reciklažno dvorište, Niskogradnja d.o.o., kao upravitelj reciklažnog dvorišta, odlučila je nagraditi jednog od najaktivnijih Pregračana u 2020. godini, i predvodnika ekološki osviještenih građana našeg grada. Ove godine je to Dubravko Cesarec iz Goričke ulice, koji je predajom otpada u reciklažno dvorište s ukupno 20 dolazaka, pokazao brigu o okolišu i važnost očuvanja sredine u kojoj živimo. Prigodnu nagradu gospodinu Dubravku danas su uručili gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj i direktor Niskogradnje d.o.o. Marijan Peer.

Od početka ove godine pa do kraja studenog, građani su na reciklažno dvorište predali ukupno 99.330,00 kg raznog otpada, od čega najviše glomaznog otpada i stare elektroničke i električne opreme, jedne od najraširenije vrste opasnog otpada iz kućanstava.

Čestitke gospodinu Dubravku, a ostale građane još jednom pozivamo da se priključe zajednici građana koji svojom svjesnošću i pravilnim odlaganjem otpada doprinose čistoći i uređenosti našeg grada.