Obavijest o radu Niskogradnje d.o.o. za nadolazeće blagdane

Novosti

Obavještavamo građane kako će Niskogradnja d.o.o. za nadolazeće blagdane raditi u smanjenom obimu rada, ali će sve službe u slučaju potrebe biti dostupne na objavljene kontakt brojeve. Niskogradnja d.o.o. će raditi prema sljedećem rasporedu:

SVE SLUŽBE:

  • 24. prosinca (Badnjak) i 31. prosinca (Stara godina) – neradni dani;

  • u ostale dane prema redovnom radnom vremenu.

KONTAKT BROJ (UKOPI) – 091 376 1284 (Slavko Hanžić)


KAMENOLOM:

  • Redovna isporuka kamenog materijala obustavljena u periodu od 10. prosinca 2020. do 11. siječnja 2021. godine; isporuka kamenih materijala vršit će se samo za hitne potrebe. Za dogovor oko isporuke u slučaju hitnosti nazvati kontakt broj.

KONTAKT BROJ – 091 376 1000 (Marijan Peer)


RECIKLAŽNO DVORIŠTE:

  • 02. siječnja 2021. (subota) – neradni dan;

  • u ostale dane prema redovnom radnom vremenu.

KONTAKT BROJ – 049 640 480 (u redovno radno vrijeme)