OBAVIJEST O RADU KAMENOLOMA PREGRADA II – PETAK, 26.02.2021.

Novosti

Obavještavamo cijenjene kupce i prijevoznike kamenih materijala iz kamenoloma Pregrada II, kako će se u PETAK 26.02.2021., zbog miniranja, u kamenolomu UTOVAR KAMENIH MATERIJALA OBAVLJATI DO 13,00 SATI.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

UPRAVA