Sanacija krovišta mrtvačnice u Stipernici

Novosti

U tijeku su radovi na sanaciji krovišta na mrtvačnici u Stipernici, kojima će se zamijeniti dio dotrajale i oštećene krovne konstrukcije te postaviti nova krovna limarija i pokrov. Radove izvodi Zanatska zadruga KUNA-GORA, a vrijednost radova po ponudbenom troškovniku iznosi 51.761,00 kn (bez PDV-a).