Završena sanacija krovišta mrtvačnice u Stipernici

Novosti

Završeni su radovi na sanaciji krovišta na mrtvačnici u Stipernici, u kojima je zamijenjen dio dotrajale i oštećene krovne konstrukcije te je na krovnu konstrukciju postavljena nova krovna limarija i pokrov. Radove je izvela Zanatska zadruga KUNA-GORA, a vrijednost radova po ponudbenom troškovniku iznosila je 51.761,00 kn (bez PDV-a).