Započelo redovno održavanje infrastrukture po MO

Novosti

Započeli su radovi na redovnom održavanju nerazvrstanih cesta po mjesnim odborima na području grada Pregrade. Uz povoljne vremenske prilike radovi se odvijaju sukladno ranije planiranom rasporedu i na temelju dostavljenih zapisnika mjesnih odbora. Trenutno se izvode radovi na održavanju makadamskih cesta i ugradnji potrebnog kamenog materijala na području MO Cigrovec, a prema rasporedu slijede MO Gorjakovo, MO Benkovo, MO Kostel i MO Vinagora u prvoj fazi. Nakon odrađenih radova po tim mjesnim odborima, utvrdit će se daljnji raspored radova po preostalim mjesnim odborima, ovisno o stanju cestovne infrastrukture, dostavljenim zapisnicima mjesnih odbora i vremenskim prilikama.