Uređenje baze zimske službe Pregrada

Novosti

Danas je završeno uređenje baze zimske službe u Pregradi na lokaciji Vrhi Pregradski (kod reciklažnog dvorišta grada Pregrade). Na ograđenom platou za deponiranje sipine i soli za potrebe zimske službe asfaltirano je i uređeno 580 m² površine za lakši pristup i manipulaciju strojevima. Niskogradnja d.o.o. tako nastavlja investicije u vlastitu infrastrukturu, tehničke i operativne kapacitete za izvođenje radova iz svoje djelatnosti – u ovom slučaju zimske službe, koju na temelju sklopljenih ugovora s Gradom obavlja još od 2014. godine.