JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG MOTORNOG VOZILA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA – LADA NIVA, model C-230390

Novosti

KLASA: 310-01/22-01/42
URBROJ: 2214/3-01-22-02
Pregrada, 07.02.2022.

Na temelju Odluke direktora Niskogradnje d.o.o. o prodaji rabljenog motornog vozila u vlasništvu Društva (KLASA: 310-01/22-01/42, URBROJ: 2214/3-01-22-01, od 04.02.2022.), Niskogradnja d.o.o. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU RABLJENOG MOTORNOG VOZILA

U VLASNIŠTVU DRUŠTVA – LADA NIVA, model C-230390

I. PREDMET PRODAJE – rabljeno motorno vozilo
Vrsta vozila: M1 – osobni automobil
Marka vozila : Lada
Tip vozila : Niva
Model vozila : 1.7 LPG (C-230390, 1.7 I)
Boja vozila: Crvena
Broj šasije: XTA21214081896732
Oblik karoserije: Zatvoreni
Broj osovina: 2
Snaga motora u Kw: 60
Radni obujam motora u cm³: 1690
Dodatna oprema: kuka za vuču
Stanje putomjera: 79 351 km
Inventarni broj: 421
U prometu od 17.07.2008. godine, neregistriran.

II. CIJENA
Kao najpovoljnija biti će izabrana ponuda s najvišim ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene.

III. NAČIN I UVJETI PRODAJE
Prodaja se provodi prikupljanjem ponuda fizičkih ili pravnih osoba.

Vozilo se prodaje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve eventualne naknadne prigovore kupca.

Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena ponuditelja.

Vozilo se može pregledati radnim danom od 07,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu na broj 091 376 1285 (Stjepan Špiljak), na lokaciji Kostelgradska 44, Pregrada.

IV. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda se dostavlja na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog natječaja.
Ponuditelji sami snose troškove pripremanja i podnošenja ponude te nemaju pravo na naknadu istih.

V. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE
Ponuditelji mogu dati svoje ponude u pisanom obliku – preporučenom dostavom ili osobnom predajom, u roku od 14 dana od dana početka oglašavanja – zaključno sa 21.02.2022. godine.

Ponude se dostavljaju na adresu Niskogradnja d.o.o., S. Radića 17, 49 218 Pregrada, s naznakom: „Ponuda za kupnju vozila LADA NIVA, NE OTVARAJ!“.

Komisija zadužena za provedbu postupka natječaja održat će otvaranje ponuda u prostorijama Niskogradnje d.o.o., S. Radića 17, 49 218 Pregrada, u utorak 22.02.2022., u 08,00 sati.

Otvaranje ponuda nije javno.

DIREKTOR
Marijan Peer, ing. građ.

PRILOZI: