Niskogradnja d.o.o. nabavila novi utovarivač na kotačima

Novosti

Niskogradnja d.o.o. nastavlja razvoj i povećanje svojih operativnih kapaciteta kroz nabavu nove opreme i strojeva, što u konačnici znači i daljnje poboljšanje usluga i efikasnost u poslovanju. Jučer je u krugu skladišta Niskogradnje d.o.o. obavljena primopredaja novog utovarivača na kotačima VOLVO, model L150H, vrijednosti 1.738.044,00 kuna (bez PDV-a). Novi utovarivač nabavljen je temeljem provedenog postupka javne nabave usluge financijskog leasinga, za potrebe rada u kamenolomu.