OBAVIJEST O POČETKU POSTUPKA UTVRĐIVANJA NAPUŠTENIH GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA POD UPRAVOM NISKOGRADNJE d.o.o.

Novosti

Temeljem Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17), i Odluke o grobljima Gradskog vijeća Grada Pregrade od 15.12.2020. (KLASA: 363-01/20-01/10, URBROJ: 2214/01-01-20-5), članka 3. Upravitelj groblja, Niskogradnja d.o.o. započela je dana 17.10.2022. godine postupak utvrđivanja napuštenih grobnih mjesta na grobljima pod upravom – gradsko groblje Pregrada, mjesna groblja Kostel, Stipernica i Vinagora.

Napuštenim grobnim mjestima smatraju se oni grobovi za koje naknada nije plaćena 10 godina, te se za takva grobna mjesta, prema članku 14. Zakona o grobljima, predviđa daljnje raspolaganje sa grobnim mjestom i svom izgrađenom opremom (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i sl.).

Za svako groblje pojedinačno utvrđena su napuštena grobna mjesta i donesena Odluka o početku postupka utvrđivanja napuštenih grobnih mjesta. Odluke građani i posjetitelji mogu naći na oglasnim pločama groblja i web stranici Niskogradnje d.o.o., pod odjeljkom POSTUPCI. Pregled Odluka dostupan je i ispod, odabirom poveznice:

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA UTVRĐIVANJA NAPUŠTENIH GROBNIH MJESTA NA GRADSKOM GROBLJU U PREGRADI

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA UTVRĐIVANJA NAPUŠTENIH GROBNIH MJESTA NA MJESNOM GROBLJU U KOSTELU

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA UTVRĐIVANJA NAPUŠTENIH GROBNIH MJESTA NA MJESNOM GROBLJU U STIPERNICI

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA UTVRĐIVANJA NAPUŠTENIH GROBNIH MJESTA NA MJESNOM GROBLJU NA VINAGORI

Dodatno, na grobnim mjestima koja se smatraju napuštenim, postavljene su obavijesti sa kontakt brojem 049/376-126, na kojem korisnici mogu dobiti informacije radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Pokretanjem postupka prije stupanja u posjed i daljnjim raspolaganjem grobnih mjesta, Niskogradnja d.o.o. želi eventualne korisnike i poznanike pokojnika koji obilaze grobna mjesta obavijestiti o tome da se grobna mjesta smatraju napuštenim sukladno zakonskim odredbama, kako bi korisnici dobili posljednju priliku izjasniti se o daljnjem korištenju, prije nego li se stupi u posjed.

Korisnici ili nasljednici korisnika grobnih mjesta mogu osporiti utvrđivanje statusa napuštenog grobnog mjesta u roku od 30 dana od dana objave Odluke kojom se pokreće postupak, sa dokazima koji su navedeni u pojedinoj Odluci.

UPRAVA