RECIKLAŽNO DVORIŠTE NAGRAĐUJE!

Novosti

Reciklažno dvorište grada Pregrade nagrađuje i ove godine! Prepoznajući trud oko zbrinjavanja i recikliranja otpada te svjesnost građana grada Pregrade koji su do kraja studenog na reciklažno dvorište predali ukupno 173.096,00 kg raznog otpada, i ove godine nagradit ćemo jednog od naših sugrađana koji redovito predaju otpad u reciklažno dvorište prigodnom nagradom. Više o tome uskoro….