OBAVIJEST ZIMSKE SLUŽBE – 23.01.2023.

Novosti

Obavještavamo građane grada Pregrade da su ekipe zimske službe na terenu i vrše raličenje i posipavanje prvenstveno visinskih dijelova grada, no zbog konstantnih snježnih padalina nije moguće na cestama osigurati potpuno uklanjanje snijega. Apeliramo na građane da maksimalno poštuju zimske uvjete na cestama, i smatramo da moramo ukazati na nekoliko stvari vezano uz obavljanje zimske službe.

Prema Pravilniku o održavanju cesta (NN 90/2014, 3/2021, dalje u tekstu: Pravilnik) i Operativnom planu zimske službe grada Pregrade, ceste i javne površine u domeni zimske službe Grada Pregrade smatraju se prohodnima ukoliko visina snijega na kolniku ne prelazi 15 cm i ukoliko je promet moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu. Zimska služba je dužna osigurati prohodnost u razdoblju od 07:00 do 20:00 sati, odnosno uskladiti prohodnost sa lokalnim potrebama, sa mogućim kraćim zastojima ovisno o intenzitetu i vrsti padalina. Sukladno članku 37. Pravilnika, radovi na osiguranju prohodnosti na nerazvrstanim cestama se moraju dovršiti najkasnije u roku dvadeset četiri sata od trenutka prestanka padalina.

Zimska služba grada Pregrade pokriva sveukupno 261,5 km nerazvrstanih cesta, od čega cca 115,49 km asfaltiranih i cca 146,01 km makadamskih cesta.

Redovito obavještavamo građane o svim našim aktivnostima putem društvene stranice, objavljujemo relevantne brojeve telefona, i prema dojavama usmjeravamo našu operativu. U nekoliko navrata smo pisali o pripremi zimske službe, i istaknuli ime i broj koordinatora zimske službe, kojeg ćemo ponoviti i ovdje – Darko Hrestak (0913761255), kao koordinator zimske službe odgovoran je za sve upite i organizaciju operative na terenu prema potrebama i hitnosti situacije. Ukoliko građani imaju kakvih upita, primjedbi ili zahtjeva vezano uz zimsku službu, molimo da se obrate njemu, ili u slučaju njegove nedostupnosti u upravu, koja će proslijediti podatke.

Zimska služba ima zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu koja se može postići raspoloživim sredstvima. Da bi sustav zimske službe kao takav funkcionirao, nužna je i dobra komunikacija građana i izvođača, ali i maksimalno poštivanje zimskih uvjeta na cesti, posebno u vidu obvezne zimske opreme i ponašanja na cesti u zimskim uvjetima.