OBAVIJEST O MINIRANJU – KAMENOLOM PREGRADA II

Novosti

Obavještavamo građane grada Pregrade kako će se u kamenolomu Pregrada II u PETAK, 17.03.2023. godine izvršiti miniranje. Spomenuto miniranje odvijati će se u vremenskom periodu od 14 do 15 sati. Radi sigurnosti građana i prometa u tom periodu će se na dijelu ceste koja prolazi uz kamenolom Pregrada II vršiti regulacija prometa.

Molimo građane i putnike za strpljenje i razumijevanje.

UPRAVA