OBNOVA CESTOVNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA PREGRADE

Novosti

Radovi na pripremi za asfaltiranje u sklopu projekta obnove cestovne infrastrukture na području grada Pregrade, koji su financirani sredstvima Fonda solidarnosti EU, su u tijeku. Trenutno se izvode radovi na cestama u Bušinu, Benkovu, Gorjakovu, Kostelu i Stipernici.