OBAVIJEST O MINIRANJU – KAMENOLOM PREGRADA II

Novosti

Obavještavamo građane grada Pregrade kako će se u kamenolomu Pregrada II u PONEDJELJAK, 15.05.2023. godine izvršiti miniranje. Spomenuto miniranje odvijati će se u vremenskom periodu od 12 do 14 sati. Radi sigurnosti građana i prometa u tom periodu će se na dijelu ceste koja prolazi uz kamenolom Pregrada II vršiti regulacija prometa.

Molimo građane i putnike za strpljenje i razumijevanje.

UPRAVA