ZAVRŠENI RADOVI NA ODRŽAVANJU GROBLJA POD UPRAVOM NISKOGRADNJE d.o.o.

Novosti

Završeni su radovi na uređenju staza i održavanju hortikulture na grobljima pod upravom Niskogradnje d.o.o. Radovi su bili otežani i prolongirani zbog vremenskih uvjeta, ali i potrebe uklanjanja korova sa zaraslih i neodržavanih grobova kako bi se moglo izvršiti redovno održavanje.

U posljednje vrijeme svjedoci smo sve više zapuštenih grobnih mjesta, sa kojih vrlo često korov i preraslo bilje pada i na susjedna grobna mjesta, grobne staze te onemogućava prolaženje i redovno održavanje grobnih mjesta korisnicima, ali i održavanje groblja djelatnicima Niskogradnje, što izaziva razumljivo nezadovoljstvo korisnika koji brinu o svojim grobnim mjestima.

Poslovi održavanja groblja znače održavanje zelenih površina groblja, što podrazumijeva košnju, održavanje ukrasnog raslinja i sezonskog cvijeća, održavanje živica, hortikulturno uređenje groblja, zbrinjavanje otpada, održavanje čistoće pratećih građevina na groblju, održavanje staza i putova na groblju. Održavanje grobnih mjesta isključiva je obveza korisnika grobnog mjesta.

Ovim putem još jednom apeliramo na korisnike da uređuju svoja grobna mjesta i brinu o cvijeću i raslinju koje sade na grobovima, kako bi se omogućilo normalno kretanje stazama na grobljima i opća čistoća i urednost grobnih mjesta i groblja.