OBAVIJEST ZIMSKE SLUŽBE

Novosti

Obavještavamo građane grada Pregrade da su sve ekipe zimske službe grada Pregrade na terenu i vrše raličenje i posipavanje nerazvrstanih cesta na području grada. U slučaju kakvih pitanja vezano uz zimsku službu, građani se mogu obratiti koordinatoru zimske službe Darku Hrestaku, na broj 091 376 1255, koji je odgovoran za organizaciju operative na terenu prema potrebama i hitnosti situacije.

Zimska služba ima zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu koja se može postići raspoloživim sredstvima. Apeliramo na građane da poštuju zimske uvjete na cesti, posebno u vidu obvezne zimske opreme i ponašanja na cesti u zimskim uvjetima.