JAVNI OGLAS – PRODAJA: POSTROJENJA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA I REZERVNI DIJELOVI

Novosti

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Pregrade (KLASA: 310-01/24-01/03, URBROJ: 2140-5-01-24-04, od 24. siječnja 2024. godine), Niskogradnja d.o.o. oglašava prodaju postrojenja za oplemenjivanje mineralnih sirovina i rezervnih dijelova.

Predmeti prodaje nalaze se u kamenolomu „Pregrada II“ u Pregradi, na adresi Pregrada Vrhi 123/1, 49 218 Pregrada. Sustav se sastoji od dva zasebna postrojenja za drobljenje i klasiranje. Shema postrojenja data je u prilogu (fotografije) ove objave. Jedan upravljački ormar sa elektro komponentama nije u funkciji. Predmeti se prodaju kao cjelina.

REZERVNI DIJELOVI:

  • Za drobilicu CRIFI CRMT3 (reverzibilna udarno-rotacijska drobilica):

    – odbojne ploče, 5 kom (mangan)

    – habajuće ploče, 21 kom (mangan)

  • Za drobilicu NORDBERG NP1110 (udarno-rotacijska drobilica):

    – odbojne ploče, 6 kom (mangan)

    – grede, 8 kom

Postrojenje je moguće razgledati srijedom, u vremenu od 08,00 do 13,00 sati, uz prethodnu najavu/dogovor na: kamenolom@niskogradnjapregrada.hr, ili broj telefona 091 376 1222.

Zainteresirani ponuditelji mogu poslati svoju ponudu na gore navedenu adresu elektroničke pošte, ili u sjedište Društva, na adresu Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada.

CIJENA: 65.000,00 EUR + PDV.

Demontaža i odvoz nisu uključeni u cijenu – troškove snosi Kupac.

Prodaja se provodi po načelu viđeno – kupljeno. Kupac se odriče prava na isticanje bilo kakvih prigovora Prodavatelju zbog eventualnih materijalnih nedostataka.