IZMJENE U UPRAVI NISKOGRADNJE d.o.o.

Novosti

Danas je na dužnost direktora Niskogradnje stupio Krunoslav Kučiš, dipl. pol., koji je imenovan odlukom Nadzornog odbora za direktora Društva do raspisivanja novog natječaja za direktora, a najduže na rok od šest mjeseci. Krunoslav Kučiš je do imenovanja bio zaposlenik Niskogradnje posljednjih 10 godina, u kojoj je radio na više radnih mjesta, a posljednje kao koordinator voznog parka i radnih strojeva, reciklažnog dvorišta i sustava kvalitete u Niskogradnji, odgovoran za kadrovsko i organizacijsko usavršavanje zaposlenika u skladu sa zahtjevima ISO 9001:2015 sustava te predstavljanje Uprave prema vanjskim auditorima, a po potrebi je obavljao i poslove na drugim administrativnim i operativnim radnim mjestima u Društvu.

Direktoru želimo uspjeh u radu!