Adrese i podaci

NISKOGRADNJA d.o.o.

Stjepana Radića 17

49218 Pregrada

Tel: 049/376-126

Fax: 049/377-447

E-mail: info@niskogradnjapregrada.hr