JAVNI OGLAS – PRODAJA: POSTROJENJA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA I REZERVNI DIJELOVI

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Pregrade (KLASA: 310-01/24-01/03, URBROJ: 2140-5-01-24-04, od 24. siječnja 2024. godine), Niskogradnja d.o.o. oglašava prodaju postrojenja za oplemenjivanje mineralnih sirovina i rezervnih dijelova. Predmeti prodaje nalaze se u kamenolomu „Pregrada II“ u Pregradi, na adresi Pregrada Vrhi 123/1, 49 218 Pregrada. Sustav se sastoji od dva zasebna postrojenja za drobljenje i […]

Nastavi čitati

OBAVIJEST O ISPORUCI KAMENIH AGREGATA – KAMENOLOM PREGRADA II

Obavještavaju se kupci kamenih materijala iz kamenoloma Pregrada II kako kamenolom od 08. siječnja, na temelju dozvoljenih koncesijskih količina za 2024. godinu, vrši isporuku kamenih materijala za potrebe kupaca veleprodaje i maloprodaje. Sa veleprodajnim kupcima ugovara se isporuka sukladno dogovoru i mogućnostima isporuke kamenih materijala. Za maloprodajne kupce osigurana je isporuka svih frakcija kamenih materijala […]

Nastavi čitati

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST – UPRAVA NISKOGRADNJE d.o.o.

Uprava Niskogradnje d.o.o. za stambeno komunalne djelatnosti, nakon presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu od 15. srpnja 2022. godine, vezano uz spor za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevnog kamena koji se vodi od veljače 2019. godine, a kojim se nalaže tuženiku (Niskogradnji d.o.o.) isplatiti iznos od 1.014.525,07 EUR, […]

Nastavi čitati

SREĆKO JUG DOBITNIK NAGRADE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA 2023. GODINU

Nakon pregleda podataka o predaji otpada u reciklažno dvorište, Niskogradnja d.o.o., kao upravitelj reciklažnog dvorišta, i ove godine nagradila je jednog od najaktivnijih sugrađana u 2023. godini, koji redovito predaje otpad u reciklažno dvorište, prigodnom nagradom. Ove godine to je Srećko Jug, koji je predajom otpada u reciklažno dvorište s ukupno 43 dolaska, pokazao brigu […]

Nastavi čitati