Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

2020. GODINA

01-20-MV: NABAVA KAMIONA KIPERA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 27.02.2020. – 04.03.2020.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN


2019. GODINA

01-19-MV: GORIVO ZA RADNE STROJEVE – EURODIZEL BS

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 09.05.2019. – 15.05.2019.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN


02-19-MV: BUŠENJE I MINIRANJE U KAMENOLOMU

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 22.10.2019. – 28.10.2019.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN


03-19-MV: JN USLUGA ZIMSKE SLUŽBE

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 11.11.2019. – 17.11.2019.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN


2018. GODINA

1-18 MV: BUŠENJE I MINIRANJE U KAMENOLOMU

ROK ZA OČITOVANJE NA DoN: 09.08.2018. – 16.08.2018.

KONTAKT OSOBA/E: OSOBA/E IZ GLAVE I., TOČKE 2. DoN


2017. GODINA

1-17-MV: GORIVO ZA RADNE STROJEVE


2-17-MV: NOVI RADNI STROJ-ROVOKOPAČ PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA