Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Niskogradnja d.o.o. nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju: www.niskogradnjapregrada.hr

STUPANJ USKLAĐENOSTI


Mrežna lokacija www.niskogradnjapregrada.hr djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ


Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • struktura stranice je složena i zbijena

  • pojedine poveznice nemaju prikladni opis

  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi

  • svi tekstovi nisu poravnani na lijevoj margini

  • sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis

  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati

  • *.pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a *.doc i *.xlsx datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje

  • neke slike sadrže tekst, pa ih čitači ekrana ne mogu pročitati

Niskogradnja d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI


Ova je izjava sastavljena 20. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Niskogradnje d.o.o.

Izjava je zadnji put preispitana 3. studenog 2020. Niskogradnja d.o.o. će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT


Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Niskogradnju d.o.o..

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije www.niskogradnjapregrada.hr korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@niskogradnjapregrada.hr, telefonom 049 376 126 ili poštom na adresu: Niskogradnja d.o.o., Stjepana Radića 17, 49218 Pregrada.

POSTUPAK PROVEDBE PRAĆENJA PROPISA


Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.