JEDNOSTAVNA NABAVA 2021.

01-21-JN: PIKAMIRANJE KAMENOG MATERIJALA – KAMENOLOM PREGRADA II


02-21-JN: ČIŠĆENJE ETAŽA U KAMENOLOMU – KAMENOLOM PREGRADA II


03-21-JN: UDARNE GREDE ZA DROBILIČNA POSTROJENJA – KAMENOLOM PREGRADA II


04-21-JN: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


05-21-JN: ASFALTERSKI RADOVI POPRAVKA LOKALNIH OŠTEĆENJA KOLNIKA U OKVIRU ODRŽAVANJA NC NA PODRUČJU GRADA PREGRADE


06-21-JN: NABAVA GUMA ZA VOZILA I RADNE STROJEVE


07-21-JN: ZAŠTITNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA


08-21-JN: RADOVI ZATVARANJA NADSTREŠNICE U KAMENOLOMU