JEDNOSTAVNA NABAVA 2023.

1-23-JN: NABAVA GUMA ZA VOZILA I RADNE STROJEVE


3-23-JN: ASFALTERSKI RADOVI POPRAVKA LOKALNIH OŠTEĆENJA KOLNIKA U OKVIRU ODRŽAVANJA NC NA PODRUČJU GRADA PREGRADE


4-23-JN: IZRADA PROJEKTA BIOLOŠKO-EKOLOŠKOG I KRAJOBRAZNOG UREĐENJA EKSPLOATACIJSKOG POLJA PREGRADA II – PONIŠTENO


5-23-JN: NABAVA HIDRAULIČNOG PRESKONTEJNERA


6-23-JN: GRAĐEVINSKA USLUGA RADA STROJEM NA GRADILIŠTU SANACIJE NC


7-23-JN: USLUGA DOVOZA I ODVOZA MATERIJALA NA GRADILIŠTE SANACIJE NC


8-23-JN: IZRADA PROJEKTA BIOLOŠKO-EKOLOŠKOG I KRAJOBRAZNOG UREĐENJA EKSPLOATACIJSKOG POLJA PREGRADA II