OBAVIJEST O POČETKU RADA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA GRADA PREGRADE

Novosti

Obavještavamo građane grada Pregrade kako reciklažno dvorište grada Pregrade započinje s radom u srijedu, 22.04.2020., prema redovnom ljetnom režimu rada: PONEDJELJAK: 07,00-15,00 SRIJEDA: 12,00-20,00 SUBOTA: 07,00-15,00 Građane molimo da se pridržavaju svih trenutno važećih epidemioloških preporuka i mjera distanciranja prilikom dolaska i predaje otpada na reciklažno dvorište.

OBAVIJEST O POČETKU RADA VELEPRODAJE U KAMENOLOMU PREGRADA II

Novosti

Ovim putem obavještavamo veleprodajne partnere i gospodarske subjekte kako je kamenolom Pregrada II započeo sa radom veleprodaje od utorka, 14.04.2020., u redovnom radnom vremenu, i uz poštivanje svih epidemioloških mjera suzbijanja širenja koronavirusa. U prilogu ove obavijesti nalazi se  pripremljen Naputak o postupanju vozača prilikom utovara i odvage, za kojeg Vas molimo da ga proslijedite i […]

Obavijest zimske službe

Novosti

Zimska služba grada Pregrade je na terenu i vrši raličenje i posipavanje nerazvrstanih cesta na visinskim dijelovima grada. S obzirom na najavljene minuse tokom večeri i noći, zimska služba će navečer obaviti dodatno preventivno posipavanje visinskih dijelova nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade.

ODLUKA O PRIVREMENOM ZATVARANJU KAMENOLOMA S 24.03.2020.

Novosti

Obavještavamo sve korisnike i prijevoznike kamenih agregata iz Kamenoloma II, Pregrada, kako je Uprava Niskogradnje d.o.o. donijela odluku o privremenom zatvaranju kamenoloma. Radi opće epidemiološke situacije, smanjenja mogućnosti prijenosa i pojačane prevencije širenja koronavirusa (COVID-19), kamenolom će s danom 24.03.2020. biti privremeno zatvoren. Zbog trenutne epidemiološke situacije u Hrvatskoj od osobitog je interesa zaštita zdravlja […]

OBAVIJEST O ZATVARANJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA GRADA PREGRADE

Novosti

Temeljem preporuka Stožera civilne zaštite RH te s ciljem daljnjeg provođenja propisanih mjera za suzbijanje i prevenciju širenja koronavirusa i dodatne zaštite građana, Niskogradnja d.o.o kao upravitelj reciklažnog dvorišta donijela je odluku o zatvaranju reciklažnog dvorišta do daljnjeg. Obavještavamo građane grada Pregrade i korisnike reciklažnog dvorišta grada Pregrade kako je reciklažno dvorište zatvoreno s današnjim […]

OBAVIJEST GRAĐANKAMA I GRAĐANIMA, KORISNICIMA USLUGA I POSLOVNIM PARTNERIMA – MJERE ZA PREVENCIJU ŠIRENJA EPIDEMIJE KORONA (COVID-19) VIRUSA

Novosti

Poštovani, Zbog trenutne epidemiološke situacije u Hrvatskoj od osobitog je interesa zaštita zdravlja svih građana. U jeku borbe s epidemijom korona virusa osobito je važno vršiti preventivne aktivnosti s ciljem sprečavanja daljnjeg širenja virusa. Svjesni ozbiljnosti trenutne situacije, a uzevši u obzir potrebe građana da nastave s obavljanjem poslova i ostvarivanja usluga iz nadležnosti Niskogradnje […]