DIMNJAČAR: OBAVIJEST DOMAĆINSTVIMA NA PODRUČJU GRADA PREGRADE – ULICA J. LESKOVARA I ULICE OKOMITE NA ULICU J. LESKOVARA (ZONA PREGRADA – JUG)

Novosti

Poštovani, sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (klasa: 363-01/17-01/80, ur. broj: 2214/01-01-17-5), provesti će se redovna kontrola i čišćenje dimovodnih objekata, te mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja na plinsko gorivo. U razdoblju od 11.10.-31.10.2019. godine, ovlašteni dimnjačar provoditi će redovnu kontrolu i čišćenje na području grada Pregrade – u ulici Janka Leskovara i svim ulicama […]

DIMNJAČAR: OBAVIJEST DOMAĆINSTVIMA MO VINAGORA

Novosti

Poštovani, sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (klasa: 363-01/17-01/80, ur. broj: 2214/01-01-17-5), provesti će se redovna kontrola i čišćenje dimovodnih objekata, te mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja na plinsko gorivo. U razdoblju od 02.10.-10.10.2019. godine, ovlašteni dimnjačar provoditi će redovnu kontrolu i čišćenje na području MO VINAGORA u vremenskom periodu od 07:30 sati – 15:00 […]

Nastavak radova na održavanju i sanaciji cesta

Novosti

Nastavljaju se radovi na održavanju i sanaciji cesta po mjesnim odborima na području grada Pregrade. Vremenske nepogode u periodu lipanj-srpanj prouzročile su znatna oštećenja cesta, te produžile i otežale redovno održavanje cesta, zbog čega je u tijeku sveuobuhvatna sanacija dionica po mjesnim odborima, na temelju dostavljenih zapisnika mjesnih odbora. Tako se na cestama izvode radovi […]

Natječaj za radno mjesto–RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA (M/Ž)

Novosti

Uprava Niskogradnje d.o.o. za stambeno komunalne djelatnosti raspisuje s danom 24.07.2019. natječaj za radno mjesto RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA (M/Ž), 3 radnika, rad na određeno, povećan opseg poslova. Natječaj je otvoren do 31.07.2019. Uvjete i način prijave možete pogledati na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na poveznici HZZ: →NATJEČAJ – RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA (M/Ž)

Priopćenje Uprave – povećanje grobne naknade

Novosti

Temeljem upita građana vezanih uz povećanje grobne naknade, Uprava Niskogradnje d.o.o. izdaje priopćenje: 2018. godine donesen je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18,110/18), a Grad Pregrada je, primjenjujući Zakon, Odlukom o komunalnim djelatnostima na području grada Pregrade trgovačkom društvu Niskogradnji d.o.o. povjerio obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti i uslužnih komunalnih djelatnosti: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje […]

Sanacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade

Novosti

S obzirom na vremenske nepogode u periodu lipanj – srpanj, na području grada Pregrade došlo je do znatnog oštećenja nerazvrstanih cesta na području grada. Djelatnici Niskogradnje d.o.o. izlazili su u tome periodu na teren i vršili sanaciju oštećenja po mjesnim odborima kako bi se osigurala prohodnost cesta, s obzirom da vremenske prilike nisu dozvoljavale detaljnije […]

Natječaj za radno mjesto–POSLOVOĐA GRADITELJSTVA I KOMUNALNIH USLUGA I UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA (M/Ž)

Novosti

Uprava Niskogradnje d.o.o. za stambeno komunalne djelatnosti raspisuje s danom 15.07.2019. natječaj za radno mjesto POSLOVOĐA GRADITELJSTVA I KOMUNALNIH USLUGA I UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA (M/Ž), 1 radnik, rad na određeno, povećan opseg poslova. Natječaj je otvoren do 22.07.2019. Uvjete i način prijave možete pogledati na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na poveznici HZZ: →NATJEČAJ – […]