Posljednji ispraćaji-preminuli

 • KRIZMANIĆ GORDANA (1963.) Janka Leskovara 29/1, Pregrada, na groblju u Pregradi 29.11.2022. u 15,30 sati
 • MRKUS ANA (1930.), Cigrovec 82, Pregrada, na groblju u Pregradi 25.11.2022. u 14,00 sati
 • RADIĆ MILAN (1942.), ul. Janka Leskovara 9, Pregrada, na groblju u Pregradi 24.11.2022. u 13,00 sati

 • TKALEC AUGUSTIN (1935.), Cigrovec 138, Pregrada, na groblju u Pregradi 21.11.2022. u 15,00 sati
 • PETRAVIĆ MIO (1957.) Marinici 52, Pregrada, na groblju u Stipernici 17.11.2022. u 15:30 sati
 • VNUČEC JOSIP (1945.) Vinagora 15, Pregrada, na groblju u Pregradi 16.11.2022. u 15:30 sati
 • ANTOLIĆ KAROLINA (1965.) Ilirski trg 5, Zagreb, na groblju u Pregradi 15.11.2022. u 15:30 sati
 • POSLON SLAVKO ( 1946.) Benkovo 11/2, Pregrada, na groblju u Pregradi 10.11.2022. u 14,00 sati
 • HERCIGONJA JOSIPA (1937.) Bernarda Vukasa 17, Zagreb, na groblju u Pregradi 10.11.2022. u 15,00 sati
 • GRGIĆ MILENKO (1963.) Kraiška 30, Zagreb, na groblju u Stipernici 08.11.2022. u 15,00 sati
 • POSAVEC ROZA (1940.) Pavlovec Pregradski 54, na groblju u Pregradi 04.11.2022. u 15,30 sati
 • LATIN STJEPAN (1952.) Lug Zabočki 55G, na groblju u Pregradi 03.11.2022. u 15,00 sati
 • JAVORIĆ ŠTEFANIJA (1948.) Kostel 24, Pregrada, na groblju u Kostelu 02.11.2022. u 15,00 sati
 • HEREK ANA (1936.) Peteranečki Put 14, Zagreb, na groblju u Pregradi 17.10.2022. u 15,00 sati
 • PASARIČEK ANTUN (1930.) Janka Leskovara 107, Pregrada, na groblju u Pregradi 17.10.2022. u 14,00 sati
 • VDOVIĆ MARIJA (1933.) Čret 53, Krapinske Toplice, na groblju u Pregradi 15.10.2022. u 16,00 sati
 • KUČIŠ VILIM (1958.) Bušin 28/1, Pregrada, na groblju u Pregradi 12.10.2022. u 15,30 sati
 • IVANJKO MILAN (1964.) Stipernica 31, Pregrada, na groblju u Stipernici 06.10.2022. u 16,00 sati
 • MEŽNARIĆ VINKO (1934.) Sopot 133, Pregrada, na groblju na Vinagori 06.10.2022. u 14,00 sati
 • VNUČEC MARIJA (1933.) Vinagora 14, Pregrada, na groblju na Vinagori 05.10.2022. u 15,00 sati
 • SKOSPLES BRANKO (1960.) Kostel 34, Pregrada, na groblju u Kostelu 01.10.2022. u 15,00 sati
 • HRESTAK MARIJA (1936.) Cigrovec 143, Pregrada, na groblju u Pregradi 30.09.2022. u 15,00 sati
 • ŠKREBLIN DRAGUTIN (1962.) Sopot 158, Pregrada, na groblju na Vinagori 29.09.2022. u 15,00 sati
 • CESAREC MILICA (1938.) Lupinjak 89/1, Hum na Sutli, na groblju u Pregradi 28.09.2022. u 16,00 sati
 • GOLUBIĆ JOSIPA (1940.) Mala Erpenja 83, Krapinske Toplice, na groblju u Pregradi 27.09.2022 u 16,00 sati
 • ANTOLIĆ STJEPAN (1950.) Svedruža 67, Petrovsko, na groblju u Pregradi 21.09.2022. u 14,00 sati
 • ZAJEC ZVONKO (1937.) Kostelsko 94/1, Pregrada, na groblju u Kostelu 15.09.2022. u 16,00 sati
 • KUŠAR BARBARA (1932.) Gornja Plemenšćina 46, na groblju u Pregradi 14.09.2022. u 16,00 sati
 • CESAREC ALBINA (1936.) Višnjevac 2, Pregrada, na groblju u Stipernici 13.09.2022. u 16,00 sati
 • VARJAČIĆ DRAGICA (1940.) Slavka Kolara 37, Velika Gorica, na groblju u Pregradi 13.09.2022. u 15,00 sati
 • GORUPIĆ JESENKA (1971.) Kostelgradska 11, Pregrada, na groblju u Pregradi 13.09.2022. u 17,00 sati
 • VUK RADA (1970.) Svetojurski vrhi 47, Pregrada, na groblju u Pregradi 06.09.2022. u 16,00 sati
 • ŠURBEK MARIJA (1946.) Augusta Cesarca 3, Pregrada, na groblju u Pregradi 26.08.2022. u 16,00 sati
 • OSREČKI MARIJAN (1960.) Stipernica 64, Pregrada, na groblju u Stipernici 23.08.2022. u 16,00 sati
 • SALAMON IVANKA (1926.), Josipa Karla Tuškana 4, Pregrada, na groblju u Pregradi 17.08.2022. u 15,00 sati
 • BUCIFAL ANA (1930.), Svedruža 15, Petrovsko,  na groblju u Pregradi 17.08.2022. u 16,00 sati
 • TEPEŠ MARIJA (1941.), Gornja Plemenšćina 1, Pregrada, na groblju u Pregradi 11.08.2022. u 16,00 sati
 • BOLARIĆ ZVONKO (1930.),  Vrhi Vinagorski 11, Pregrada, na groblju na Vinagori 10.08.2022. u 16,00 sati
 • MAKAR VJEKOSLAVA (1930.), Prigorje 114, Đurmanec, na groblju u Pregradi 06.08.2022. u 15,00 sati
 • PRESEČKI ZDRAVKO (1955.), Zrinskog i Frankopana 16, Krapina, na groblju u Pregradi 03.08.2022. u 16,00 sati
 • GOLEC JOSIPA (1941.), Gornja Plemenšćina 7, Pregrada, na groblju u Pregradi 01.08.2022. u 16,00 sati
 • NOVAKOVIĆ MILJENKO (1978.) Trnovec 3, Desinić, na groblju na Vinagori 27.07.2022. u 16,00 sati
 • PETROVIĆ ŠTEFANIJA (1934.) Klokovec 146, Krapinske Toplice, na groblju u Pregradi 22.07.2022. u 16 sati
 • BENC IVANKA (1947.) Stipernica 38, Pregrada, na groblju u Stipernici 15.07.2022. u 16,00 sati
 • VNUČEC VLADIMIR (1960.) Kostelsko 34, Pregrada, na groblju u Kostelu 13.07.2022. u 15,00 sati
 • VNUK JOSIP (1951.) Benkovo 100, Pregrada, na groblju u Pregradi 04.07.2022. u 16,00 sati
 • VARJAČIĆ KREŠIMIR (1978.) Prigorje 77, Đurmanec, na groblju u Pregradi 28.06.2022. u 15,00 sati
 • KANTOCI MARIJA (1938.) Vinogradski put 6, Krapinske Toplice, na groblju u Pregradi 28.06.2022. u 16,00 sati
 • ŽIVIČNJAK MILKA (1925.) Svedruža 86, Krapina, na groblju u Pregradi 27.06.2022. u 15,00 sati
 • BEDENIKOVIĆ ANKA (1937.) Sopot 114, Pregrada, na groblju na Vinagori 27.06.2022. u 16,00 sati
 • KRKLEC JELENA (1932.) Putkovec 62, Đurmanec, na groblju u Pregradi 25.06.2022. u 15,00 sati
 • PETEK DRAGICA (1932.) Svetojurski Vrhi 63, Pregrada, na groblju u Pregradi 24.06.2022. u 15,00 sati
 • BARLOVIĆ MARIJA (1931.) Gorjakovo 109, Pregrada, na groblju u Pregradi 21.06.2022. u 16,00 sati
 • HRŽICA LEOPOLD (1954.) Trg Hrvatskih Pavlina 10, Zagreb, na groblju u Pregradi 10.06.2022. u 15,00 sati
 • KRUŠEC ŠTEFANIJA (1929.) Dragutina Kunovića 17, Pregrada na groblju u Pregradi  08.06.2022. u 16,00 sati
 • JAZBEC VLADO (1964.) Sopot 61, Pregrada, na groblju u Pregradi 07.06.2022. u 16,00 sati
 • GRILEC MIRA (1954.) Donja Plemenšćina 6, Pregrada, na groblju u Pregradi 07.06.2022. u 15,00 sati
 • PANJKRET VERONA (1929.) Klenice 10, Pregrada, na groblju u Pregradi 06.06.2022. u 16,00 sati
 • KOLAR BOŽENA (1939.) Kolarija 14, Pregrada, na groblju u Pregradi 06.06.2022. u 15,00 sati
 • CESAREC ANA (1937.) Ljudevita Gaja 5, Pregrada, na groblju u Pregradi 02.06.2022. u 15,30 sati
 • KOPRIVNJAK IVAN (1968.) Benkovo 27, Pregrada, na groblju u Pregradi 27.05.2022. u 15,00 sati
 • BAČIĆ VIKTORIJA (1940.) Kostel Bregi  89, Pregrada, na groblju u Kostelu 19.05.2022. u 14,00 sati
 • PETEK EDUARD (1948.) Gorjakovo 26, Pregrada, na groblju u Pregradi 17.05.2022. u 15,00 sati
 • STRABIĆ ROZALIJA (1935.) Gorjakovo 116, Pregrada, na groblju u Pregradi 11.05.2022. u 15,00 sati
 • BARIČEVIĆ JOSIP (1946.) Dragutina Kunovića 3, Pregrada, na groblju u Pregradi 09.05.2022. u 16,00 sati
 • LJUBIĆ VIKTORIJA (1935.) Velika Gora 37, Vinagora, na groblju na Vinagori 30.04.2022. u 15,30 sati
 • HERCIGONJA SLAVKA (1938.) K.Š. Đalskog 4, Pregrada, na groblju u Pregradi 27.04.2022. u 15,00 sati
 • HORVAT MARIJA (1938.) Svedruža 84, Petrovsko, na groblju u Pregradi 23.04.2022. u 13,00 sati
 • JURANIĆ KATA (1935.) Mala Erpenja 146, Krapinske Toplice, na groblju u Pregradi 20.04.2022. u 16, 00 sati
 • SEKUŠAK ŽELJKO (1945.) Pod Lenartom 10, Pregrada, na groblju u Pregradi 20.04.2022. u 15,00 sati
 • HRESTAK IVAN (1958.) Dobrava 2, Pregrada, na groblju u Pregradi 19.04.2022. u 16,00 sati
 • LJUBIĆ IVKA (1936.) Velika Gora 33, Vinagora, na groblju na Vinagori 19.04.2022. u 15,00 sati
 • LUGARIĆ FRANJO (1958.) Vojsak 28, Pregrada, na groblju u Pregradi 15.04.2022. u 14,00 sati
 • VUKMANIĆ TEREZIJA (1931.) Kolarija 18, Pregrada, na groblju u Pregradi 14.04.2022. u 15,00 sati
 • PAPEŠ IVAN (1939.) Pod Lenartom 12, Pregrada, na groblju u Pregradi 09.04.2022. u 13,00 sati
 • GORUPIĆ DUŠAN (1952.) Donja Plemenšćina 39/16, Pregrada, na groblju u Pregradi 11.04.2022. u 15,00 sati
 • ANTOLIĆ ANA (1939.) Svedruža 70, Petrovsko, na groblju u Pregradi 06.04.2022. godine u 15,00 sati
 • KRANJČEC ŠTEFANIA (1927.) Pod Lenartom 21, Pregrada, na groblju u Pregradi 05.04.2022. godine u 15,00 sati
 • KANJUH MARIJAN (1945.) Pregrada Vrhi 41, Pregrada, na groblju u Pregradi 04.04.2022.godine u 15,30 sati
 • KRIŽANEC DRAGICA (1931.) Valentinovo 8/1, Pregrada, na groblju u Pregradi 04.04.2022. godine u 14,30 sati
 • KAUČIĆ MILKA (1943.) Sopot 151, Pregrada, na groblju u Pregradi 01.04.2022. godine u 14,00 sati
 • NOVAK STJEPAN (1948.) Ul. Luke Ilića Oriovčanin 26, Zagreb, na groblju u Kostelu 24.03.2022. godine u 14,00 sati.
 • VINCELJ MARIJAN (1943.) Donja Plemenšćina 118, Pregrada, na groblju u Kostelu 22.03.2022.godine u 15,00 sati
 • SMRKULJ ŠTEFANIJA (1933.) Benkovo 33, Pregrada, na groblju u Pregradi 19.03.2022. godine u 14,00 sati
 • JAKOPLIĆ KATARINA (1928.) Cigrovec 129, Pregrada, na groblju u Pregradi 16.03.2022. godine u 15,00 sati
 • HRŠAK IVAN (1971.) Čret 68, Krapinske Toplice, na groblju u Pregradi 15.03.2022. godine u 14,00 sati
 • ŠURBEK LEOPOLD (1943.) Kostelsko 14, Pregrada, na groblju u Kostelu 10.03.2022. godine u 15,00 sati
 • LESKOVAR BARICA (1937.) Mala Erpenja 152, Krapinske Toplice, na groblju u Pregradi 09.03.2022 godine u 15,00 sati
 • HOSTIĆ SNJEŽANA (1965.) Janka Leskovara 24, Pregrada, na groblju u Pregradi 03.03.2022. godine u 15,00 sati
 • DRAGUTIN JAKOPLIĆ (1950.) Cigrovec 135, Pregrada, na groblju u Pregradi 01.03.2022. godine u 14,00 sati
 • ŽIGER VIKTORIJA (1943.) Valentinovo 3, Pregrada, na groblju u Pregradi 01.03.2022. godine u 15,00 sati
 • LONČARIĆ MILKA (1936.) Benkovo 88, Pregrada, na groblju u Pregradi 25.02.2022. godine u 14,00 sati
 • DRAVINEC RUŽA (1942.) Sopot 134, Pregrada, na groblju na Vinagori 25.02.2022. godine u 15,00 sati
 • BREZNIŠČAK VIKTORIJA (1930.) Ogrizovićeva 11 A, Zagreb, na groblju u Pregradi 23.02.2022.godine u 15,00 sati
 • VDOVIĆ MARIJA (1934.) Benkovo 28/2, Pregrada, na groblju u Pregradi 22.02.2022. godine u 14,00 sati
 • MLAKAR ANA (1953.) Ljudevita Gaja 3, Pregrada, na groblju u Pregradi 21.02.2022. godine u 14,00 sati
 • RUSTAN MARIJA (1935.) Bežanska ulica 4, Pregrada, na groblju u Pregradi 10.02.2022. godine u 14,00 sati
 • HLUPIĆ MATILDA (1935.) Marinici 44, Pregrada, na gorblju u stipernici 10.02.2022  u 15,00 sati
 • BOSNAR ALOJZIJ (1939.) Vinagorski Vrhi 75, Pregrada, na groblju u Pregradi 09.02.2022 u 14,00 sati
 • LAMOT STJEPAN (1934.) Tomšićeva 9, Velenje, na groblju u Pregradi 08.02.2022. godine u 15,00 sati
 • BREŽNJAK VLADO (1958.) Kostel Bregi 3, Pregrada, na groblju u Pregradi 02.02.2022. godine u 15,00 sati
 • STRABIĆ SLAVKO (1948.) Cigrovec 199, Pregrada na groblju u Pregradi 02.02.2022. godine u 14,00 sati
 • SVEČNJAK BOŽICA (1962.) Mala Erpenja 132, Krapinske Toplice, na groblju u Pregradi 26.01.2022 godine u 15,00 sati
 • MIHALIĆ TOMISLAV (1937.) Augusta Cesarca 5, Pregrada, na groblju u Pregradi  25.01.2022. godine u 14,00 sati
 • MARTINKO PAVLINA (1936.) Pregrada Vrhi 5/2, Pregrada, na groblju u Pregradi 24.01.2022. godine u 15,00 sati
 • MRKUS MARIJA (1938.) Vrbje 36, Zagreb, na groblju u Pregradi 21.01.2022. godine u 15,00 sati
 • KOPRIVNJAK NADA (1934.) Svetojurski Vrhi 56, Pregrada, na groblju u Pregradi 21.01.2022. godine u 14,00 sati
 • BOSNAR MIRO (1966.), Vrhi Vinagorski 28, Pregrada, na groblju u Pregradi 13.01.2022. godine u 15,00 sati
 • BEDENIKOVIĆ TEREZIJA (1947.), Sopot 119, Pregrada, na groblju na Vinagori 14.01.2022. godine u 15,00 sati
 • GORUPIĆ DRAGICA (1935.), Vojsak 7, Pregrada, na groblju u Pregradi 11.01.2022. u 15,00 sati
 • JUG IVAN (1944.) Benkovo 22, Pregrada, na groblju u Pregradi 11.01.2022. u 14,00 sati
 • LAZIČKI IVICA (1965.) Mala Gora 70, Vinagora, na groblju na Vinagori 04.01.2022. u 15,00 sati
 • MARTINKO BERNARDA-NADA (1948.) Pregrada Vrhi 9, Pregrada, na groblju u Pregradi 05.01.2022. u 15,00 sati
 • ŠPOLJAR JOSIPA (1934.) Lovreća sela 9, Krapinske Toplice, na groblju u Pregradi 04.01.2022.godine u 14,00 sati

2021. GODINA


 • RUŽAK JOSIPA (1943.) Benkovo 84, Pregrada, na groblju u Pregradi 31.12.2021. godine u 14,00 sati
 • VRBANC DRAGUTIN (1946.) Bolnička 97, Zagreb, na groblju u Pregradi 29.12.2021. godine u 13,00 sati
 • KAMENSKI ANTUN (1950.) Marinci 29, Pregrada na groblju u Stipernici 23.12.2021.godine u 15,00 sati
 • PREMRL OTILIJA (1934.) Kostel 9, Pregrada na groblju u Kostelu 22.12.2021. godine u 14,00 sati
 • LESKOVAR JOSIP (1963.) Janka Leskovara 42/1, Pregrada na groblju u Pregradi 11.12.2021. godine u 13,00 sati
 • HORVAT MILKA (1934.) Kostel 33, Pregrada na groblju u Kostelu 10.12.2021. godine u 15,00 sati
 • DIKI STJEPAN (1944.) Hum na Sutli 212/1, na groblju u Pregradi 09.12.2021. godine u 14,00 sati
 • IVANJKO STANKO (1942.) Stipernica 43, Pregrada na groblju u Stipernici 08.12.2021. godine u 15,00 sati
 • ŠURBEK JOSIP (1946.) Kostelsko 3/3, Pregrada na groblju u Kostelu 07.12.2021. godine u 15,30 sati
 • FILIPČIĆ IVAN (1962.) Pavlovec Pregradski 34, Pregrada, na groblju na Vinagori  07.12.2021. godine u 13,30 sati
 • ZORINIĆ JOSIPA (1936.) Pregrada Vrhi 5/1 Pregrada, na groblju u Pregradi 08.12.2021. godine u 14,00 sati
 • VARJAČIĆ KATARINA (1933.) Prigorje 69 A Đurmanec, na groblju u Pregradi 07.12.2021. godine u 14,30 sati
 • HORVAT IVAN (1935.) Cigrovec 48/1, Pregrada na groblju u Pregradi 04.12.2021. godine u 13,00 sati
 • BURIĆ SLAVKO (1970.) Cigrovec 98, Pregrada na groblju u Pregradi 03.12.2021. godine u 15,00 sati
 • JURAK EMILIJA (1934.) Stenjevečka 12, Zagreb na groblju u Pregradi 29.11.2021. godine u 14,00 sati
 • JURAK DRAGUTIN (1954.) Rogina 30 A, Zagreb na groblju u Pregradi 30.11.2021. godine u 14,00 sati
 • VUK IVAN (1958.) Janka Leskovara 87, Pregrada na groblju u Pregradi 29.11.2021. godine u 15,00 sati
 • LJUBIĆ ANĐELA (1935.) Gabrovec 11, Vinagora, na groblju na Vinagori 27.11.2021. godine u 13,00 sati
 • BOSNAR ALBERT (1936.) Vinagorski Vrhi 28, Pregrada na groblju u Pregradi 26.11.2021. godine u 15,00 sati
 • BUKVIĆ BRANKO (1944.) Radoboj 14, Radoboj,  misa  i ispračaj   25.11.2021. godine u 14,00 sati u crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pregradi, nakon mise posljednji ispračaj na groblju u Pregradi.
 • GRILEC DRAGUTIN (1969.) Pregrada Bregi Kostelski  83 na groblju u Kostelu  24.11.2021. u 14,30 sati
 • BAN IVANKA (1943.) Marije Roth 6, Pregrada na groblju u Pregradi 22.11.2021 godine u 14,00 sati
 • GRILEC BOŽENA (1948.) Bregi Kostelski  83, Pregrada na groblju u Kostelu 20.11.2021. godine u 14,00 sati
 • ČUČEK JOSIP (1923.) Druškovec gora 41, Hum na Sutli na groblju u Kostelu 11.11.2021. godine u 14,00 sati
 • HORVAT FANIKA (1931.) Vrhi Pregradski 81, Pregrada na groblju u Pregradi 10.11.2021. godine u 15,00 sati
 • GOLUBIĆ MARIJA (1923.) Pavlovec Pregradski 16, Pregrada na groblju u Pregradi 10.11.2021 godine u 13,00 sati
 • HERCIGONJA JOSIP (1938.) Milana Rešetara 19  Zagreb na groblju u Pregradi  09.11.2021.godine u 15,00 sati
 • GOLUBIĆ FRANJO (1939.) Mala Erpenja 77 Krapinske Toplice na groblju u Pregradi  10.11.2021. godine u 14,00 sati
 • BORŠIĆ ALBIN (1929.) Gabrovec 8 Pregrada na groblju na Vinagori 09.11.2021.godine u 14,00 sati
 • ŠAFRANKO JOSIP (1969.) Prigorje 60 Đurmanec, na groblju u Pregradi 05.11.2021. godine u 14,00 sati
 • BORŠIĆ MARIJA (1935.) Gabrovec 7 Vinagora, na groblju na Vinagori 02.11.2021. godine u  14,00 sati
 • HRESTAK ROBERT (1975.) Benkovo 69, Pregrada, na groblju u Pregradi  27.10.2021. godine u 15,00 sati
 • CESAREC VIKTORIJA (1925.), J. Leskovara 17, Pregrada, na groblju u Pregradi 26.10.2021. godine u 15,00 sati
 • HRESTAK JOSIP (1956.) Cigrovec 143 Pregrada na groblju u Pregradi  25.10.2021. godine u 14,00 sati
 • JAVORIĆ ANICA (1947.) Kostel 21 Pregrada na groblju u Kostelu 25.10.2021. godine u 15,00 sati
 • TOPLAK SLAVEN (1972.) Helmut-Schmidt Str. 26, Waghäusel, Njemačka, na groblju u Pregradi 23.10.2021. godine u 13,00 sati
 • BURIĆ MILAN (1943.) Prečko 3A Zagreb na groblju u Pregradi 23.10.2021 godine u 14,00 sati
 • KRKLEC MIO (1929.) Putkovec 62 Đurmanec  na groblju u Pregradi 22.10.2021. godine u 14,00 sati
 • LJUBIĆ JOSIPA (1956.) Vinagorski Vrhi 7/1 Pregrada, na groblju na Vinagori  22.10.2021. godine u 15,00 sati
 • BURIĆ JOSIP (1936.) Pregrada Cigrovec 78 na groblju u Pregradi 19.10.2021. godine u 15,00 sati
 • DUVNJAK JURE (1952.) Pregrada Ljudevita Gaja 4 na groblju u Pregradi 16.10.2021. godine u 13,00 sati
 • GRGIĆ BLAŽENKA (1963.) Zagreb Kraiška 30 na groblju u Stipernici 11.10.2021.godine u  15,00 sati
 • JAZBEC MILAN (1958.) Pregrada Pavlovec Pregradski 5 na groblju u Pregradi 09.10.2021.godine u 13,00 sati
 • STANKO JOSIP (1952,) Zagreb Janbrišakov breg 8 na groblju  u Pregradi 06.10.2021. godine u 15,00 sati
 • KAJBA SILVIJA (1978.) Pregrada Velika Gora 50 na groblju na Vinagori 06.10.2021.godine u 13,30 sati
 • GORUPIĆ DRAGUTIN (1928.) Pregrada Vojsak 7 na groblju u Pregradi 02.10.2021. godine u 14,00 sati
 • ERJAVEC IGNAC (1933.) Pregrada Sopot 6 na groblju u Pregradi 02.10.2021. godine u 13,00 sati
 • STRABIĆ MIJO (1945.) Pregrada Cigrovec 186/3 na groblju u Pregradi 27,09.2021. godine u 15,30 sati
 • BREZINŠČAK ANA (1928.) Pregrada Gorjakovo 84 na groblju u  Pregradi  24.09.2021. godine u 15,00 sati
 • HLUPIĆ MARIJA (1938.) Pregrada Mala Gora 31 na groblju na Vinagori 25.09.2021. godine u 13,00 sati
 • KOBILAR JOSIP (1961.) Pregrada Klenice 36 na groblju u Pregradi 23.09.2021.godine u 15,30 sati
 • RUSTAN JOSIP (1935.)Pregrada Bežanska 4 na groblju u Pregradi 21.09.2021. godine u 15,00 sati
 • NOVAK ŽARKO (1976.) Pregrada Donja Plemenšćina 45 na groblju u Pregradi 21.09.2021. godine u 14,00 sati
 • HLUPIĆ MILICA (1944.) Pregrada Vrhi Pregraski 86 na groblju u Pregradi 17.09.2021. godine u 15,30 sati
 • ŠOŠTARIĆ IVAN (1950.) Pregrada Svetojurski Vrhi 16 na groblju u Pregradi 18.09.2021.godine u 14,00 sati
 • HLUPIĆ JOSIP(1940.) Pregrada Vrhi Pregradski 86 na groblju u Pregradi 14.09.2021.godine u 15,30 sati
 • ILIĆ FRANJO (1949.) Pregrada Bušin 31 na groblju u Pregradi 11.09.2021. godine u 13,00 sati
 • HALAMIĆ JOSIP (1956.) Pregrada Kostel Bregi 20 na groblju u Kostelu 11.09.2021. godine u 14,00 sati
 • ŽIVIČNJAK LADISLAV (1938.) Zagreb I Podfuščak 5  na groblju u Pregradi 10.09.2021. godine u 15,00 sati
 • FIŠTER JOSIP (1936.)  Pregrada Gorjakovo 27 na groblju u Pregradi 01.09.2021.godine u 15,00 sati
 • BELAVIĆ JOSIP (1938.) Pregrada, Augusta Cesarca 12,  misa  i ispračaj   30.08.2021. godine u 14,00 sati u crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pregradi, nakon mise posljednji ispračaj na groblju u Pregradi
 • FILIPČIĆ AMALIJA (1950.) Zagreb Bartolići 6 na groblju u Pregradi 27.08.2021.godine u 15,30 sati
 • KLETEČKI BARICA (1931.) Đurmanec Prigorje 108 na groblju u Pregradi  24.08.2021. godine u 15,00 sati
 • DOLNEI LJUBICA (1930.) Pregrada Sopot 70 na groblju u Pregradi  17.08.2021. godine u 16,00 sati
 • HRŠAK STJEPAN (1955.) Pregrada Janka Leskovara 41/1 na groblju u Pregradi 13.08.2021. godine u 15,30 sati
 • BREZAK DRAGUTIN (1945.) Pregrada, Svetojurski Vrh 37, na groblju u Pregradi 12.08.2021. godine u 15,00 sati
 • HRIBERSKI JOSIP (1938.) Petrovsko Svedruža 54 na groblju u  Pregradi  11.08.2021. godine  u 15,30 sati
 • KRAMAR MATILDA (1942.) Pregrada Mala Gora 57/1 na groblju na Vinagori 10.08.2021.godine u  15,00 sati
 • GLAS IVKA (1930.) Pregrada Benkovo 92 na groblju u Pregradi 26.07.2021.godine u 16,00 sati
 • ANTOLIĆ MIRKO (1961.) Krapinske Toplice Čret 75 na groblju u Pregradi 26.07.2021.godine u 15,00 sati
 • HRESTAK SREČKO (1974.) Pregrada Benkovo 69 na groblju u Pregradi 23.07.2021. godine u 15,00 sati
 • DRENŠKI MILAN (1969.) Pregrada Gornja Plemenšćina 121 na groblju u Pregradi 22.07.2021.godine u 15,30 sati
 • PONDELJAK DRAGUTIN (1939.) Petrovsko Svedruža 71 na groblju u Pregradi 20.07.2021. godine u 14,30 sati
 • HERAK ŠTEFANIJA (1943.) Svedruža 4  Petrovsko na groblju u Pregradi 14.07.2021.godine u 15,30 sati
 • GAJŠAK AUGUST (1947.) Zagreb Šepurinska 14 na groblju u Pregradi 09.07.2021. godine u 14,00 sati
 • JURAK JOSIP (1943.) Pregrada Cigrovec 159 na groblju u Pregradi 06.07.2021.godine u 15,30 sati
 • VERDEV JOŽEF (1937.) Pregrada Benkovo 95 na groblju u Pregradi 28.06.2021.godine  u 15,30 sati
 • KRČMAR LEONARD (1935.) Pregrada Gornja Plemenšćina 20 na groblju u Pregradi  30.06.2021. godine u 15,00 sati
 • BREZAK MARIJAN (1959.), Pregrada, Bušin 49, na groblju u Pregradi 26.06.2021. u 13,30 sati
 • BOLARIĆ BRANKO (1947.), Pregrada, Sopot 3, na groblju u Pregradi 25.06.2021. u 16,00 sati
 • HORVAT JOSIP (1937.), Zagreb, Svetošimunska 88, na groblju u Kostelu 26.06.2021. u 11,00 sati – polaganje urne
 • MIŠAK MARIJA (1948.), Pregrada, Pregrada Vrhi 105, na groblju u Pregradi 21.06.2021. u 16,00 sati
 • ŠPILJAK ANKICA (1946.), Pregrada, Stipernica 68, na groblju u Stipernici 21.06.2021. u 15,00 sati
 • CIGROVSKI STJEPAN (1946.), Pregrada, Gabrovec 16, na groblju na Vinagori 14.06.2021. u 14,30 sati
 • HRESTAK JANKO (1939.), Pregrada, Benkovo 59, na groblju u Pregradi 14.06.2021. godine u 15,30 sati
 • KLETEČKI IVAN (1966.) Đurmanec Prigorje 106 na  groblju u Pregradi 12.06.2021.godine u 15,00 sati
 • POGAČIĆ STJEPAN (1945.) Pregrada Gorjakovo 125/2 na groblju u Pregradi 11.06.2021.godine u 15,00 sati
 • JURAK ŠTEFANIJA (1951.) Pregrada Ljudevita Gaja 8 na groblju u Pregradi 09.06.2021. godine u 15,00 sati
 • PETEK MILENA(1974.) Pregrada Gorjakovo 64 na groblju  Pregradi 09.06.2021. godine u 14,00 sati
 • PONDELJAK IVAN (1954.) Pregrada Sopot 107 na groblju u Pregadi 07.06.2021. godine u 15,00 sati
 • OSREČKI VJEKOSLAVA (1943.) Pregrada Stipernica 69 na groblju u Stipernici 05.06.2021.godine u 14,30 sati
 • BOLARIĆ IGNAC (1943.)Pregrada Ozaljska 43 na groblju u Pregradi 01.06.2021.godine u 14,30 sati
 • HANŽIĆ ŠTEFANIJA (1931.) Pregrada Gorička 3 na groblju u Pregradi 01.06.2021. godine u 15,30 sati
 • HRESTAK IVAN (1945.) Pregrada Vojsak 46 na groblju u Pregradi 27.05.2021. godine u 15.30 sati
 • PAPEŠ DRAGICA (1939.)Pregrada Vojsak 32 na groblju u Pregradi  25.05.2021. godine u 15,00 sati
 • ŽIVIČNJAK STJEPAN (1941.) Petrovsko Svedruža 88 na groblju u Pregradi 24.05.2021. godine u 15,30 sati
 • ŠKREBLIN DOMINIK (1930.) Pregrada Pregrada Vrhi  26 na groblju u Pregradi 19.05.2021.godine u 16,30 sati
 • VINCEK DENIS  (1972.) Pregrada Karla Tuškana 8 na groblju u Pregradi 19.05.2021. godine u  14,30 sati
 • PUCLIN MARIJO (1982.)Pregrada Donja Plemenšćina 46/1 na groblju u Pregradi 19.05.2021.godine u 15,30 sati
 • OSREČKI LJILJANA (1966.) Pregrada Stipernica 64 na groblju u Stipernici  14.05.2021. u 15,00 sati
 • ŠIMUN MIRA(1935.) Pregrada Pregrada Vrhi 64 na groblju u Pregradi 14.05.2021. u 14,00 sati
 • SVEČAK IVAN (1965.)  Pregrada Kolarija 15 na groblju u Pregradi 12.05.2021. godine u 15,00 sati
 • JAKOPLIĆ ZDENKA (1958.) Pregrada Matije Gupca 8 na groblju u Pregradi 11.05.2021. godine u 15,30 sati
 • LESKOVAR STJEPAN (1970.) Pregrada Gornja Plemenšćina 74 na groblju u Pregradi 06.05.2021.godine u 14,00 sati
 • MACAN LJUBICA (1935.) Zagreb F. Wolfa 4 na groblju u Pregradi 05.05.2021. godine u 14,00 sati
 • KRSNIK ZVJEZDANA (1970.) Prigorje 4 Đurmanec  na groblju  u Pregradi 04.05.2021.godine u 14,00 sati
 • MIKULIĆ BRANKO (1946.) Zagreb Svetog Mateja 125 na groblju u Pregradi  03.05.2021. godine u 15,00 sati
 • ANTOLIĆ BOŽO (1953.) Đurmanec Prigorje 84 na groblju u Pregradi 30.04.2021. godine u 16,00 sati
 • PETEK ANA (1932.) Pregrada Valentinovo 14 na groblju u Pregradi 26.04.2021.godine u 15,00 sati
 • GMAJNIĆ VERONIKA (1936.) Hum na Sutli Lupinjak 86 na groblju u Pregradi 22.04.2021.godine u 14,30 sati
 • ZEQIR MALOKU (1948.) Pregrada Gorjakovo 80 na groblju u Pregradi 21.04.2021. godine u 15,00 sati
 • FAGET ANA (1938.) Petrovsko Svedruža 53 na groblju u Pregradi 21.04.2021. godine u  14,00 sati
 • BURIĆ VERA (1941.) Pregrada, Cigrovec 78, na groblju u Pregradi 20.04.2021. godine u 14,00 sati
 • ŠLOGAR STJEPAN (1949.) Pregrada Gabrovec 33/4 na groblju u Pregradi 19.04.2021. godine u 15,00 sati
 • SMRKULJ JOSIP (1945.) Pregrada  Benkovo 79 na groblju u Pregradi 17.04.2021. godine u 14,00 sati
 • ŠOŠTARIĆ MARIJA (1922.) Pregrada Svetijurski Vrhi 16 na groblju u Pregradi 14.04.2021. godine u 14,00 sati
 • FILIPČIĆ FRANJO (1943.) Pavlovec Pregradski  44 Pregrada na groblju u Pregradi 13.04.2021. godine u  14,00 sati
 • HERCIGONJA STJEPAN (1936. )  Zagreb Bernarda Vukasa 17 na groblju u Pregradi 10.04.2021.godine u 14,00 sati
 • HORVAT IVKA (1929.) Pregrada Sopot 106 na groblju na Vinagori 10.04.2021. godine u 13,00 sati
 • KAMENSKI ŽELJKO (1947.) Pregrada Marinci  54 na groblju u Stipernici 08.04.2021. godine u  14,00 0sati
 • KROG STJEPAN (1940.) Pregrada Marka Tepeša 3 na groblju u Pregradi 02.04.2021.godine u 14,00 sati
 • BAČIĆ ALOJZ (1946.) Pregrada Pregrada Vrhi 87 na groblju u Pregradi 31.03.2021. godine u 15,00 sati
 • HORVAT SLAVKO (1963.) Pregrada Sopot 87 na groblju u Pregadi 30.03.2021. godine u 15,00 sati
 • KRSNIK MILAN (1948.) Pregrada Gorjakovo 31 na groblju u Pregradi 27.03.2021. godine u 14,00 sati
 • JURAČIĆ IVAN (1937.) Krapinske Toplice Klokovec 202, na groblju u Pregradi 24.03.2021.godine u 14,00 sati
 • LONČAR ROZALIJA (1929.)Pregrada Pavlovec Pregradski 47 na groblju u Pregradi 22.03.2021.godine u 16,00 sati
 • VRHOVSKI ROZALIJA (1934.) Pregrada Gornja Plemenšćina 2 na groblju u Pregradi 19.03.2021. godine u 14,00 sati
 • ŠPOLJAR ALOJZ (1960.) Pregrada Višnjevec 50/1 na groblju na Vinagori 18.03.2021.godine u  15,30 sati
 • MRKUS KATARINA (1964.) Pregrada Cigrovec 184 na groblju u Pregradi 02.03.2021.godine u 14,00 sati
 • MIKŠA LEONARD (1939.) Pregrada Pavlovec Pregradski 62 na groblju u Pregradi 01.03.2021. godine u 13,00 sati
 • RUŽAK VILIM (1944.) Krapinske Toplice Čret 28 b na groblju u Pregradi 26.02.2021. godine u 14,00 sati
 • OTROČAK FANIKA (1948.) Krapinske Toplice Lovreća sela 15 na groblju u Pregradi 24.02.2021. godine u 14,00 sati
 • IVANJKO ZLATKO (1951.) Pregrada Stipernica 32/1 na groblju u Stipernici 24.02.2021. godine u 15,00 sati
 • IVANJKO VJEKOSLAV (1937.) Pregrada Stipernica 10 na groblju u  Pregradi 19.02.2021. godine u 14,00 sati
 • VUKMANIĆ DARKO (1968.) Desinić Ravnice 31 na groblju u Stipernici 18.02.2021. godine u  14,00 sati
 • PALČEC FRANCISKA (1934.)Krapinske Toplice Mala Erpenja 114, na groblju u Pregradi 17.02.2021. godine u 14,00 sati
 • ŠIMUN ANA (1934.) Pregrada Janka Leskovara 47 na groblju u Pregradi 16.02.2021. godine u 15,00 sati
  CIGROVSKI SILVESTRA (1937.) Pregrada Stipernica 20 na groblju u Stipernici 12.02.2021. godine u 14,00 sati
 • ŽNIDAREC STJEPAN (1940.) Zagreb Božidara Magovca 50 na groblju na Vinagori  11.02.2021. godine u  15,00 sati
 • ANTOLIĆ BARICA (1938.) Krapinske Toplice Čret 75 na groblju u Pregradi 25.01.2021. godine u 14,00 sati
 • HOSTIĆ IVAN (1946.) Zagreb Ivanićgradska 26 na groblju u Pregradi 23.01.2021. godine u 13,00 sati
 • GORUPIĆ BOROŠ ANA (1938.) Zagreb Perjavica 49 na groblju u Pregradi  22.01.2021. godine  u 15,00 sati
 • SMRKULJ MILJENKO (1971.) Pregrada Valentinovo  2 na groblju u Pregradi 21.01.2021. godine u 13,00  sati
 • VUKMANIĆ JOSIP (1953.) Pregrada, Kolarija 14 na groblju u Pregradi 20.01.2021. godine u 15,00 sati
 • VDOVIĆ DAMIR (1966.) Pregrada Benkovo 34/1 na groblju u Pregadi 13.01.2021.godine u 15,00 sati
 • KRALJ ZVONIMIR (1942.) Zagreb Sv. Mateja 68 na groblju u Pregradi 13.01.2021.godine u 14,00  sati
 • KRKLEC DRAGUTIN (1964.) Đurmanec  Putkovec 65 na groblju u Pregradi  12.01.2021. godine u 14,00 sati
 • ANTOLIĆ ŠTEFICA (1932.) Krapinske Toplice Čret 35 na groblju u Pregradi 09.01.2021. u 13,00 sati
 • IVEC JOSIPA (1941.)Zagreb, S. Majora 5 na groblju u Pregradi 07.01.2021. godine u 14,00 sati
 • JUNAČKO MARIJAN (1961.)Pregrada, Donja Plemenšćina 36 na groblju u Pregradi 05.01.2021. u 14,00 sati
 • IVANJKO STANKO (1932.) Pregrada Stipernica 10 na groblju u Pregradi 05.01.2021. u 13,00 sati

2020. GODINA


 • VRHOVSKI ŠTEFANIJA (1930.), Đurmanec, Prigorje 104, na groblju u Pregradi 31.12.2020. u 13,00 sati
 • MESIČEK RADEK (1941.)Pregrada, Pavlovec Pregradski 27 na groblju u Pregradi 30.12.2020. u 15,00 sati
 • ČEP IVAN (1954.) Pregrada, Vinagorski Vrhi  38 na groblju na Vinagori  30.12.2020.godine u 14,00 sati
 • KUKAVICA BRANKA (1942.) Pregrada D. Kunovića 15 na groblju u Pregradi 28.12.2020. godine u 14,00 sati
 • PODHRAŠKI IVAN (1956.) Pregrada Mala Gora 10/1 na groblju  na Vinagori 29.12.2020. godine u 15,00 sati
 • PAVLIĆ ZDENKA (1942.) Pregrada Ljudevita Gaja 30, na groblju u Pregradi 29.12.2020. godine u 14,00 sati
 • CVEK FRANJO (1947.) Zaprešić Trg žrtava fašizma  6. na groblju u Pregradi 22.12.2020. godine u  14,00 sati
 • KRKLEC STJEPAN (1962.)Hum na Sutli, Hum na Sutli 154 na groblju u Kostelu 21.12.2020. godine u  13,00 sati
 •  PETEK IVANA (1929.) Pregrada Valentinovo 5 na groblju u Pregradi 17.12.2020..godine u 14,00 sati
 • CESAREC CILIKA (1946.)  Pregrada Kratka ulica 1 na groblju u Pregradi  16.12.2020. godine u  14,00 sati
 • VEČERIĆ KATICA (1948.) Vinagora 13 Pregrada na groblju u Pregradi 18.12.2020.godine u 15,00 sati
 • TOPALOVIĆ PAVO (1948.) Pregrada Gornja Plemenšćina 87 na groblju u Pregradi 12.12.2020. godine u 13,00 sati
 • BAČIĆ JOSIPA (1932.) Hum na Sutli,Hum na Sutli 207 na groblju u Kostelu, 10.12.2020. godine u 14,00 sati
 • SVEČAK ANA (1940.), Pregrada, ulica Antuna Mihanovića 3, na groblju u Pregradi, 08.12.2020. u 14,00 sati
 • ŠPILJAK VEĆESLAV (1940.), Pregrada, Pavlovec 24, na groblju u Pregradi, 08.12.2020. u 15,00 sati
 • KRIVEC JOSIP (1950.), Pregrada, Višnjevac 54, na groblju na Vinagori, 07.12.2020. u 14,00 sati
 • KORET SLAVKO (1945.), Pregrada, Franje Cvjetka 7, na groblju u Pregradi, 07.12.2020. u 15,00 sati
 • PETEK MARIJA (1936.), Pregrada, Benkovo 43, na groblju u Pregradi 05.12.2020. u 14,00 sati
 • KORDEJ MILAN (1936.), Krapinske Toplice, Mala Erpenja 76, na groblju u Pregradi 04.12.2020. u 13,00 sati
 • ŽNIDAREC ANĐELA (1927.) Pregrada Velika Gora 1 na groblju na  Vinagori 04.12.2020. godine u 14,00 sati
 • BEDENIKOVIĆ MILKA (1936.) Pregrada Sopot 49 na groblju u Pregradi 02.12.2020. godine u 15,00 sati
 • VRHOVSKI ŠTEFANIJA (1930.) Đurmanec Prigorje 124 na groblju u Pregradi 02.12.2020. godine u 13,00 sati
 • VALEK IVAN (1938.)  Pregrada , Velika Gora 16 na groblju na Vinagori 27.11.2020. godine u 15,00 sati
 • HUSTIĆ MARIJA (1939.) Pregrada,Vojsak 51  na groblju u Pregradi 27.11.2020. godine u 14,00 sati
 • ILIĆ IVKA (1941.) Pregrada, Bušin 12 na groblju u Pregradi 25.11.2020. godine u 15,00 sati
 • TKALEC MILAN (1947.) Pregrada, Kolarija 60 na groblju u Pregradi 25.11.2020. godine u 14,00 sati
 • HRUŠ ŽELJKA (1939.) Zagreb Kustošijanska 48 na groblju  na Vinagori 24.11.2020. godine u 14,00 sati
 • DRENŠKI VIKTORIJA (1946.) Zagreb Vebera Tkalčevića 9 na groblju u Pregradi 24.11.2020. godine u 15,00 sati
 • KRSNIK NENAD (1965.) Pregrada Pregrada Vrhi 88/1 na groblju u Pregradi 20.11.2020. godine u  14,00 sati
 • PETEK IVAN (1943.)Pregrada Gorjakovo 64 na groblju u Pregradi 20.11.2020. godine u 15,00 sati
 • JAVORNIK STJEPAN (1964.) Pregrada Pregrada Vrhi 51 na groblju u Pregradi 16.11.2020. godine u 15,00 sati
 • HOSTIĆ MILJENKO (1957,) Pregrada  Marinci 12 na groblju u Stipernici 12.11.2020. godine u 14,00 sati
 • OSREČKI IVAN (1949.) Bestovje Augusta Cesarca 7 na groblju u Pregradi 11.11.2020. godine u 14,00 sati
 • RUKELJ SLAVEK (1958.) Pregrada Višnjevec 44 na groblju na Vinagori 10.11.2020. godine u 14,00 sati
 • ANTOLIĆ MIRKO (1954.) Krapinske Toplice Čret 35 na groblju u Pregradi 10.11.2020. godine u 15,00 sati
 • KORDEJ RUDOLF (1942.) Krapinske Toplice Mala Erpenja 76 na groblju u Pregradi 09.11.2020. godine u 15,00 sati
 • LESKOVAR STJEPAN (1931.) Zagreb Trnsko 46/ e na groblju u Pregradi 09.11.2020. godine u 14,00 sati
 • OSREČKI STANISLAVA (1940.) Pregrada Marinci 35 na groblju u Stipernici  07.11.2020. godine u 14,00 sati
 • FILIPČIĆ SLAVICA (1962.) Pregrada Cigrovec 31 na groblju u Pregradi 03.11.2020. godine u 14,00 sati
 • PAJTLER AMALIJA (1936.) Pregrada Kostel 8 na groblju u Kostelu 03.11.2020. godine u 15,00 sati
 • ZAJEC DRAGICA (1941.) Pregrada Kostelsko 83 na groblju u Kostelu 02.11.2020. godine u 15,00 sati
 • TUĐINA DOMINIK (1951.)   Donja Bistra Novo Naselje 25 na groblju u Pregradi  31.10.2020. godine u 13,00 sati
 • HEREK DRAGUTIN (1940.) Pregrada Gorjakovo 73 na groblju u Pregradi 28.10.2020. godine u 15,00 sati
 • RIBIĆ ANĐELA ( 1927.) Pregrada Mala Gora 9 na groblju na Vinagori 27.10.2020. godine u 14,00 sati
 • PONDELJAK VERONA (1926.) Pregrada Vojsak 17 na groblju u Pregradi 27.10.2020. godine u 15,00 sati
 • PEER MILKO (1953.) Pregrada, Kostelgradska 12 na groblju u Pregradi  25.10.2020. godine u 13,00 sati
 • HLUPIĆ NADICA (1946.) Pregrada Marinci 52 na groblju u Stipernici 19.10.2020. godine u 15,00 sati
 • BEDENIKOVIĆ ALBINA (1940.) Pregrada Sopot 59 na groblju na Vinagori 17.10.2020. godine u 14,00  sati
 • IVANJKO JOSIP  (1925.) Pregrada, Stipernica 36 na groblju u Stipernici 14.10.2020. u 15,00  sati
 • ČUČEK ANA (1953.) Pregrada, Kostelsko 45/1  na groblju u Kostelu 13.10.2020. godine u 15,00 sati
 • IVAN KUSEC (1949.)  Pegrada Bušin 27 na groblju u Pregradi 12.10.2020.godine u 15,00 sati
 • VUK ZLATKO  (1991.) Pregrada. Svetojurski Vrhi 42 na groblju u Pregradi 10.10.2020. godine u 14,00 sati
 • PAVLIĆ DRAGUTIN (1952.)  Pregrada, Pregrada Vrhi 36 na groblju u Pregradi 09.10.2020. godine u 15,00 sati
 • KOPRIVNJAK IVAN (1955.) Pregrada, Cigrovec 7, na groblju u Pregradi 07.10.2020. godine u 15,00 sati
 • OŽBOLT ZVONKO (1935.), Črtomirova ulica 21B, Ljubljana, Slovenija, na groblju u Pregradi – ISPRAĆAJ I POLAGANJE URNE U KRUGU OBITELJI
 • PANJKRET EUGENIJA (1934.), Vitasovićeva poljana 4, Zagreb, na groblju u Pregradi 29.09.2020. u 15,00 sati
 • BREZAK MIRKO (1946.), Janka Leskovara 77, Pregrada, na groblju u Pregradi 01.10.2020. u 15,30 sati
 • PAVIĆ MILKA (1948.), Prigorje 97, Đurmanec, na groblju u Pregradi 28.09.2020. u 15,30 sati
 • STANČIĆ SLAVICA (1938.), Kostel 36, Pregrada, na groblju u Kostelu 26.09.2020. u 13,00 sati
 • OMERINOVIĆ MARIJA (1942.), Marije Radev 2, Zagreb, na groblju u Pregradi 25.09.2020. u 15,00 sati
 • ILIJAŠ JOSIP (1968.), Svetojurski Vrhi 6, Pregrada, na groblju u Pregradi 15.09.2020., u 15,30 sati
 • SVEČNJAK FRANJO (1958.) Mala Erpenja 132, Krapinske Toplice, na groblju u Pregradi 11.09.2020., u 14,45 sati
 • TUĐINA MILAN (1954.) Pregrada Vrhi 53, Pregrada, na groblju u Pregradi 11.09.2020., u 15,30 sati
 • VRBANC IVAN (1941.) Mützendorpsteed 16, Hamburg, Njemačka, na groblju u Pregradi 11.09.2020., u 14,00 sati – ISPRAĆAJ I POLAGANJE URNE
 • VRBANC MARIJA (1939.) Pavlentski put 7C, Zagreb, na groblju u Pregradi 28.08.2020., u 15,45 sati
 • ŠAFRANKO DRAGICA (1935.) Gorjakovski put 3, Zagreb, na groblju u Pregradi 28.08.2020., u 15,00 sati
 • ANTOLIĆ ŠTEFANIJA (1939.) Čret 73, Krapinske Toplice, na groblju u Pregradi 26.08.2020., u 15.30 sati
 • HANŽIĆ ŠTEFANIJA (1924.) Gorička 9, Pregrada, na groblju u Pregradi 25.08.2020., u 15,30 sati
 • DAVIDOVIĆ ALEKSANDAR (1957.) Kolarova 14, Zagreb, na groblju u Pregradi 17.08.2020. u 13,00 sati – POLAGANJE URNE
 • RUŽAK DRAGUTIN (1956.) Lipnički put 19, Zagreb, na groblju u Pregradi 14.08.2020., u 16,00 sati
 • KRUŠLIN KATA (1952.) B. Ottenfelsa 16, Pregrada, na groblju u Pregradi 08.08.2020., u 14,00 sati
 • SEKUŠAK ANA (1926.) Klenice 23, Pregrada, na groblju u Pregradi 07.08.2020., u 15,00 sati
 • ČUČEK VERA (1942.) Bregi Kostelski 68, Pregrada, na groblju u Kostelu 06.08.2020. u 17,00 sati
 • KRKLEC MARIJA (1935.) Putkovec 69, Đurmanec, na groblju u Pregradi 06.08.2020. u 16,00 sati
 • KRSNIK ALOJZ (1942.), Prigorje 4, Đurmanec, na groblju u Pregradi 06.08.2020. u 15,00 sati
 • KRIZMANIĆ FRANJO (1922.), Janka Leskovara 29/1, na groblju na Vinagori 29.07.2020. u 16,00 sati
 • PALATINUŠ VIKTORIJA (1935.) Đurmanec Prigorje 22 na groblju u Pregradi 25.07.2020. godine u 13,30 sati
 • GAJŠAK FRANCISKA (1929.) Cigrovec 172/1 Pregrada na groblju u Pregradi 24.07.2020. godine u 15,00 sati
 • ŽNIDAREC ANKA  (1939.)  Mala Gora 73  Vinagora na groblju na Vinagori 21.07.2020. godine u 15,00 sati
 • LESKOVAR ANA (1928.)Valentinovo 6 Pregrada na groblju u Pregradi 04.07.2020, godine u 14,00 sati
 • HRESTAK STJEPAN (1941.) Benkovo 37 Pregrada na groblju u Pregradi 01.07.2020. godine u 16,00 sati
 • LESKOVAR VLADIMIR (1945.) Benkovo 27 Pregrada na groblju u Pregradi 01.07.2020. godine u 15,00 sati
 • ZAJEC DRAGUTIN (1930.) Kostelsko 77 Pregrada na groblju u Kostelu 30.06.2020. godine u 15,30 sati
 • BOSNAR KAREL (1936.) Vinagorski Vrhi 64 Vinagora na groblju na Vinagori 24.06.2020. godine u 15,00 sati
 • VRBANC ANA (1939.). Pregrada  Cigrovec 132 na groblju u Pregradi 20,06.2020. godine u 15,00 sati
 • JAVORNIK JOSIPA (1957.) Pregrada Vrhi  61 Pregrada na groblju u Pregradi 20.06.2020. godine u 14,00 sati
 • LESKOVAR JOSIP (1954.) Valentinovo 20 Pregrada na groblju u Pregradi 19.06.2020. godine u 16,00 sati
 • MIKULIĆ JOSIPA (1938.) Benkovo 65 Pregrada na groblju u Pregradi 18.06.2020. godine u 15,00 sati
 • SEKUŠAK MARIJA (1935.) Cigrovec 119 Pregrada na groblju u Pregradi 18.06.2020. godine u  16,00 sati
 • REBERNIŠAK ANA (1936.)Gorjakovo 83 Pregrada na groblju u Pregradi  12.06.2020. godine u 15,00 sati
 • GLAS ŽELJKO (1959.) Janka Leskovara  22 Pregrada na groblju u Pregradi 12.06.2020. godine u 16,00 sati
 • ŠURBEK BARBARA (1928.) Lupinjak 103 Hum na Sutli na groblju u Kostelu 10.06.2020. godine u 16,00 sati
 • TKALEC STJEPAN (1949.) Mala Erpenja 148, K. Toplice na groblju u Pregradi 06.06.2020. godine u 14,00 sati
 • STORJAK MILKA (1958.) Ljudevita Gaja 18, Pregrada na groblju u Pregradi 05.06.2020. godine u 15,30 sati
 • CIGLENJAK PAVLINA (1926.) Kostelsko 24, Pregrada, na groblju u Kostelu 04.06.2020. godine u 15,00 sati

PREMINULI:

 • CIGROVSKI ALOJZ (1937.) Pregrada  Stipernica 5/1
 • STORJAK DRAŽEN (1974.) Pregrada Pregrada Vrhi  73
 • JUG ANA (1950.) Pregrada, Benkovo 22
 • ŠLOGAR PERO (1943.)Vinagorski Vrhi 49 Vinagora
 • FAKLEŠ ZLATA (1932.) S. Radića 5 Pregrada
 • KROG MARTIN (1946.) Prigorje 125, Đurmanec
 • ŠPILJAK ANĐELA (1933.)Druškovec  Gora 50 Hum na Sutli
 • STORJAK LJUBICA (1938.) Cigrovec 110, Pregrada
 • HORVAT JOSIP (1939.), Svedruža 87, Petrovsko
 • PETECIN KONRAD (1950.), Sopot, Pregrada
 • CECILIJA ŽNIDAREC (1943.)Vinagora Mala Gora 30
 • JOSIP DRLAN (1939.) Pregrada Kolarija 5
 • STJEPAN KAMENSKI (1933.) Zagreb Voltino 4
 • ZORINIĆ MARIJA (1934.) Pregrada  D. Kunovića 15
 • KRAČUN RUDOLF (1941.) Vinagorski Vrhi 18/1 Vinagora
 • SLAVKO MIKULAŠ (1946.) Lermanova 48,  Zagreb
 • IVANKA PANJKRET (1956.), Klenice 10, Pregrada
 • MILJENKO KUKAVICA (1964.), Ulica D. Kunovića 15, Pregrada
 • JOSIP KANTOCI (1939.), Ulica S. Kantocija 4, Pregrada
 • DRAGUTIN DRENŠKI (1939.), Kostelsko 54, Pregrada
 • DRAŽEN LESKOVAR (1974.), Benkovo 27, Pregrada
 • MIRKO PETECIN (1946.), Kostelgradska 6, Pregrada
 • VARJAČIĆ MIRKO (1940.)  Prigorje 73 Đurmanec na groblju u Pregradi 17.03.2020. godine u 16,00 sati
 • BOLARIĆ MARIJAN (1945.) Zagreb Beethovenova 1 na groblju u Pregradi 14.03.2020.godine u 14,00 sati
 • ZAJEC  DRAGUTIN (1934.) Kostelsko 19 Pregrada na groblju u Kostelu 12.03.2020. godine u 15,00 sati
 • VDOVIĆ JOSIP (1958.) Pregrada Vrhi Pregradski 51/1 na groblju u Pregradi 12.03.2020. godine u 16,00 sati
 • HAJDINJAK ŠTEFANIJA (1932.) Pregrada Stipernica 52 na groblju na Vinagori 07.03.2020. godine u 15,00 sati
 • MACAN IVKA (1936.) Pregrada Svetojurski Vrhi 1 na groblju u Pregradi 06.03.2020.godine u 16,00 sati
 • LESKOVAR IGNAC (1940.) Pregrada Dobrava 5 na groblju u Pregradi 04.03.2020. godine u 15,00 sati
 • KRANJČEC JOSIP (1945.) Zaprešić Kodrmanova 19 na groblju u Pregradi 03.03.2020. u 15,30 sati
 • GLAS DRAGICA (1938.) Pregrada Benkovo 89 na groblju u Pregradi 02.03.2020. godine u 15,30 sati
 • GORUPIĆ MILAN (1937.) Pregrada Donja Plemenšćina 22/3 na groblju u  Pregradi 28.02.2020. godine u 15,00 sati
 • KOMERIČKI MILKA (1938.) Vinagorski Vrhi 44 Vinagora na groblju na Vinagori 27.02.2020. godine u 15,30 sati
 • BARTOK STJEPAN (1956.) Vrhi Pregadski 43/4 Pregrada na groblju na Vinagori 26.02.2020. godine u 15,00 sati
 • KRKLEC MIRKO (1937.) Kostelsko 84 Pregrada na groblju u Kostelu 25.02.2020. godine u 15,00 sati
 • KRKLEC ŠTEFANIJA (1934.) Putkovec 57 Đurmanec na groblju u Pregradi 24.02.2020.godine u 15,00 sati
 • ŠOLMAN VILKA (1924.) Pregrada Kostelsko 62 na groblju u Kostelu 22.02.2020. godine u 14,00 sati
 • ŽNIDAREC MILKA (1930.) Vinagora Velika Gora 6 na groblju na Vinagori 21.02.2020. godine u 15,00 sati
 • ŠOŠTARIĆ STJEPAN (1922.) Zagreb Jaruščica 21 na groblju u Pregradi 19.02.2020. godine u 14,30 sati
 • HORVAT VILIM (1956.) Pregrada Sopot 27/1 na groblju u Pregradi 18.02.2020, godine u 15,00 sati
 • SEKUŠEK SLAVKO (1948.) Zagreb Karamanov prilaz 1 na groblju u Pregradi 19.02.2020. godine u 15,30 sati
 • BARTOL ŠTEFANIJA (1946.) Svedruža 78 Petrovsko na groblju u Pregradi 17.02.2020. godine u 15,00 sati
 • KRKLEC IVKA (1935.) Putkovec 56 Đurmanec na groblju u Pregradi 15.02.2020. godine  u 14,00 sati
 • VDOVIĆ MARIJA (1942.) Bestovje Primorska 1 na groblju u Pregradi 11.02.2020. godine u  15,00 sati
 • KAMENSKI ANA (1933.) Pregrada Pavlovec 19 na groblju na Vinagori 10.02.2020. godine u 16,00 sati
 • DRENŠKI ŠTEFANIJA (1937.) Zagreb Šestinski Kraljevec 20 a na groblju u Pregradi 08.02.2020. u 14,00 sati
 • BELE  MILICA (1925.) Pregrada Kostelsko 31 na groblju u Kostelu 06.02.2020. godine u 16,00 sati
 • LESKOVAR ŠTEFANIJA (1952.) Svetojurski Vrhi  25 na groblju u Pregradi 06.02.2020. godine u 15,00 sati
 • LESKOVAR IVAN  (1959.) Mala Erpenja 59 Krapinske Toplice na groblju u Pregradi 05.02.2020. godine u 13,30 sati
 • VEŠLIGAJ MARIJA (1945.) Bregi Kostelski 42  Pregrada  na groblju  u Pregradi 05.02.2020. godine u 14,30 sati
 • ŠTRUK ŽIVIČNJAK DRAGICA (1941.) Vojsak 22 Pregrada na groblju u Pregradi 05.02.2020. godine u 15,30 sati
 • JAZBEC IVANA (1931.) Sopot 64 Pregrada na groblju u Pregradi 04.02.2020. godine u 15,30 sati
 • HRIBERSKI IVAN (1938.) Donja Bistra Vinogradska 36 na groblju u Pregradi 31.01.2020. godine u 14,00 sati
 • GORUP JOŽICA (1942.) Pregrada S. Radića 10 na groblju u Pregradi 25.01.2020.godine u 15,00 sati
 • NOVAK  ŠTEFANIJA (1946.) Pregrada Gornja Plemenšćina 66 na groblju u Pregradi 24.01.2020.godine  u 15,00 sati
 • VRHOVSKI MLADEN(1986.) Pregrada Klenice 3 na groblju u Pregradi 18.01.2020. godine u 14,00 sati
 • KAMENSKI MARIJA (1935.) Zagreb Voltino 4 na groblju u Pregradi  16.01.2020. godine u 15,00 sati
 • ŠPILJAK IVKA (1932.), Bušin 40, Pregrada, na groblju u Pregradi, 03.01.2020. godine u 15,00 sati

2019. GODINA


 • ŽNIDAREC MATILDA (1928.) Mala Gora 8 Vinagora, na groblju na Vinagori 30.12.2019. godine u 15,00 sati
 • KLASIČEK DRAGUTIN (1936.)S. Radića 17 Prigorje Brdovečko, na groblju u Pregradi. 30.12.2019. godine u 13,00 sati
 • LESKOVAR MILAN (1948.) Krapinske Toplice, Mala Erpenja 93 na groblju u Pregradi, 28.12.2019. godine u 13,00 sati
 • KUŠAR VLASTA (1960.) Pregrada Gornja Plemenšćina 48 na groblju u Pregradi, 28.12.2019.godine u 14,00 sati
 • MIKULAŠ ALOJZIJA (1940.), Pregrada, Gornja Plemenšćina 101, na groblju u Pregradi, 10.12.2019. u 15,00 sati
 • GLUHAK ANKA (1932.), Pregrada, Vrhi Vinagorski 69, na groblju na Vinagori, 04.12.2019. u 15,00 sati
 • ŠEREG DANICA (1931.)Petrovsko Svedruža 52 na groblju u Pregradi 30.11.2019. godine u 14,00 sati
 • NOVAK ROBERT (1937.)Pregrada Kostelsko 33 na groblju u Kostelu 28.11.2019. godine u 15,00 sati
 • STANČIĆ MIRKO (1946.) Pregrada Višnjevec 56 na groblju u Pregradi  22.11.2019. godine u 15,00 sati
 • SKOSPLES MILICA (1947.) Pregrada Pregrada Vrhi 113 na groblju u Pregradi 20.11.2019. godine u 15,00 sati
 • HORVAT STJEPAN (1946.) Pregrada Sopot 100 na groblju na Vinagori 19.11.2019. godine  u 15,00 sati
 • PETEK JOSIP (1938.) Pregrada Svetojurski  Vrhi 62 na groblju u Pregradi 12.11.2019. godine u 14,00 sati
 • BELOŠEVIĆ DRAGICA (1942.) Pregrada Benkovo 71 na groblju u Pregradi 12.11.2019. godine u 15,00 sati
 • KRSNIK MARIJA (1934.) Pregrada Cigrovec 48/3, na groblju u Pregradi 06.11.2019. godine u 15,00 sati
 • CVEK KATARINA (1931.) Pregrada, Vrhi Pregradski 120, na groblju u Pregradi, 04.11.2019. godine u 15,00 sati
 • BURIĆ ROZALIJA (1935.) Pregrada Cigrovec 185 na groblju Pregrada 31.10.2019. godine u 15,00 sati
 • TEPEŠ MILAN (1950.) Pregrada Kostel bregi 84 na groblju u Kostelu 30.10.2019. godine u  15,00 sati
 • Krsnik Dragica (1935.) Krapina Polje Krapinsko 175 na groblju u Pregradi 23.10.2019. godine u 15,30 sati
 • DRAGUTIN ZAJEC (1944.)Pregrada Kostelsko 83 na groblju u Kostelu 17.10.2019. godine u 15,30 sati
 • LJUBICA ROBIČ (1925.) Zagreb Kostelska 4 na groblju u Pregradi 15.10.2019. godine u 15,30 sati
 • STJEPAN VEŠLIGAJ (1939.) Đurmanec Prigorje 32 na groblju u Pregradi 03.10.2019. godine u 15,30 sati
 • JOSIP BURIĆ (1957.) Pregrada Cigrovec 74 na groblju u Pregradi 01.10.2019. godine u 15,00 sati
 • VUK ANA (1935.) Zagreb Bisačka 12 (polaganje urne) na groblju u Pregradi 30.09.2019. godine u 14,00 sati
 • JOSIP ČEP (1955.)Pregrada Stipernica 28 na groblju u Stipernici 27.09.2019. godine u 15,00 sati
 • JOSIP ŠORŠA (1937.) Pregrada Kolarija 66 na groblju u Pregradi 25.09.2019. godine u 16,00 sati
 • ANA ŠPOLJAR (1929.) Pregrada Pavlovec Pregradski 7  na groblju u Pregradi 24.09.2019. godine u 15,30 sati
 • MIRKO PETEK (1969.) Ljudevita Gaja 2 Pregrada na groblju u Pregradi 18.09.2019. godine u 16,00 sati
 • SLAVKO PALČEC (1956.) Gorjakovo 5 Pregrada na groblju u Pregradi 14.09.2019. godine u 14,00 sati
 • IGNAC ŠORŠA (1940.) Miroslava Krleže 5 Pregrada na groblju u Pregradi 14.09.2019. godine u 15,00  sati
 • ERJAVEC VIKTOR (1939.) Sopot 57 Pregrada na groblju u Pregradi 06.09.2019. godine u 15,00 sati
 • LESKOVAR JOSIP (1964.) Mala Erpenja 131 K.Toplice na groblju u Pregradi 04.09.2019. godine u 14,30 sati
 • JAVORNIK DRAGUTIN (1940.) Kostel  30 Pregrada na groblju u Kostelu 04.09.2019. godine u 15,30 sati
 • TUĐINA IVAN (1943.) Bestovje Podreber 1 (polaganje urne) na groblju u Pregradi 05.09.2019. godine u 13,00 sati
 • VILMA GRILEC (1952.) Pregrada Donja Plemenšćina 7  na groblju u Pregradi 03.09.2019. godine u 16,30 sati
 • GLUHAK BOŽICA (1962.) Pregrada Sopot 52 na groblju na Vinagori  30.08.2019. godine u 16,00 sati
 • PETRAK  DANICA (1953.) Pregrada Kostel Bregi 115 na groblju u Kostelu 27,08.2019. u 16,00 sati
 • SMRKULJ DAMIR (1968.) Pregrada Valentinovo 2 na groblju u Pregradi 27.08.2019. u 15,00 sati
 • ŠURINA VINKO (1939.) K.Toplice Mala Erpenja 200 A na groblju u Pregradi 27.08.2019. u 17,00 sati
 • ŠALKOVIĆ MARTIN(1947.) Pregrada Kostelsko 70/1 na groblju u Kostelu  28.08.2019. u 17,00 sati
 • PULJKO BRANKO (1933.)Pregrada Sopot 63, na groblju na Vinagori 28.08.2019. godine u 16,00 sati
 • ŠOŠTARIĆ VJEKOSLAV (1931.) Pregrada Gorjakovo 65, na groblju u Pregradi 14.08.2019. godine u 16,00 sati
 • JOHA EUGENIJA(1942.) Zagreb Brezdanička 2 (polaganje urne) na groblju u Pregradi 30.07.2019.godine u 15,00 sati
 • PAVLIĆ FRANJO (1943.)  Pregrada Gajeva 30 na groblju u Pregradi 30.07.2019. godine u 16,00 sati
 • TOPLAK MARIJA(1941.) Prigorje 96 Đurmanec na groblju u Pregradi 27.07.2019. godine u 14,00 sati
 • VEŠLIGAJ MARIJA (1928.) Pregrada Benkovo 4 na groblju u Pregradi 20.07.2019. godine u 14,30 sati
 • TUDJINA DRAGICA (1936.) Pregrada Rudarska 7 na groblju u Pregradi 16.07.2019. godine u 16,30 sati
 • PUCLIN FRANJO (1938.) Donja Plemenšćina 12 Pregrada na groblju u Pregradi 09.07.2019.godine u 16.30 sati
 • VUK ALBINA (1928.) Mala Gora 6  Vinagora na groblju na Vinagori 09.07.2019. godine u 15,30 sati
 • IVANJKO DOMINIK (2000.)Pregrada Gorjakovo 1 na groblju u Pregradi 06.07.2019.godine u 15,00 sati
 • KLENOVŠAK ANA (1944.)Pregrada Vosak 37 na groblju u Pregradi 06.07.2019. godine u 14,00 sati
 • BELOŠEVIĆ LJUBICA (1936.) Pregrada Gornja Plemenšćina 79 na groblju u Pregradi 05.07.2019. godine u 16,00 sati
 • KOLENKO DANICA (1944.) Pregrada Kostelgradska 19  na groblju u Pregradi 02.07.2019. godine u 16,30 sati
 • STRABIĆ MILICA (1939.) Pregrada Gorjakovo 153 na groblju u Pregradi 02.07.2019.godine u 15,30 sati
 • KRUŠLIN ĐURĐA (1929.) Pregrada Pregrada Vrhi 40 na groblju u Pregradi 28.06.2019.godine u 17,00 sati
 • LESKOVAR STJEPAN (BRACO)  (1933. ) Pregrada S: Radića 29 na groblju u Pregradi 27.06.2019. godine u 17,00 sati
 • LAZANEC ANA (1949.) Pregrada Gorjakovo 25 na groblju u Pregradi 22.06.2019. godine u 13,00 sati
 • GOLUBIĆ LJUBICA (1936.) Pregrada Cigrovec 92 na groblju u Pregradi 22.06.2019. godine u  13,45 sati
 • JELAČIĆ STJEPAN (1949.) Pregrada Rudarska ulica 13, na groblju Pregrada 12.06.2019. godine u 16,00 sati
 • NOVAK VLADO (1967.) Pregrada Kostelgradska 7 na groblju u Pregradi 08.06.2019. godine u 16,00 sati
 • ŽIVIČNJAK JOSIP (1963.) Petrovsko Svedruža 29 na groblju u Pregradi 08.06.2019. godine u 15,00 sati
 • MUŽAR DRAGUTIN (1962.) Pregrada Gornja Plemenšćina 130 na groblju  u Pregradi 04.06.2019. godine u 16,00 sati
 • BURIĆ IVAN  (1945.) Pregrada Cigrovec 178 na groblju u Pregradi 04.06.2019.godine u 15,00 sati.
 • LESKOVAR SLAVKO (1946.) Pregrada Svetojurski Vrhi 25, na groblju u Pregradi 01.06.2019. godine u 15,00 sati.
 • VRHOVSKI JOSIPA (1926.) Pregrada Gornja Plemenšćina 105 na groblju  u Pregradi 28.05.2019. godine u 15,30 sati.
 • KRANJČEC VIKA (1931.) Pregrada Višnjevec 56, na groblju na Vinagori 23.05. 2019. godine u 15,30 sati
 • ČUK ANKICA(1972.) Pregrada Marinci 59 na groblju u Stipernici  22,05.2019. godine u 16,00 sati
 • BEDENIKOVIĆ IVAN (1953.) Pregrada Sopot 148 na groblju  na Vinagori 15.05.2019. godine u 15,30 sati
 • BURIĆ IVAN (1933.) Pregrada Benkovo 47 na groblju u Pregradi 13.05.2019. godine u 15,30 sati
 • KAMENSKI MARIJA (1955.) Pregrada Stipernica 12/1 na groblju u Pregradi 08.05.2019. godine u 16,00 sati
 • ŽIGER MILAN (1941.) Pregrada Klenice 20 na groblju u Pregradi 06.05.2019. godine u 16,00 sati
 • KOLAREC JOSIP (1946.) Pregrada Sopot 56, na groblju u Pregradi 07.05.2019. godine u 16,00 sati
 • PRESEČKI BISERKA (1953.) Frankopana Zrinskog 16 Krapina na groblju Pregrada 30.04.2019. godine u 15,30 sati
 • VEŠLIGAJ TEREZIJA (1954.) Slavka Batušića 29 Zagreb (polaganje urne) na groblju u Kostelu 27.04.2019.godine u 14,00 sati
 • LUGARIĆ JOSIPA (1936.) Pregrada Vojsak 28 na groblju Pregrada 26.04.2019. godine u 15,00 sati
 • ŠARANIĆ MARICA (1949.) Pregrada Kolarija 25 na groblju Pregrada 25.04.2019. godine u 15,00 sati
 • ŠOŠTARIĆ IVAN(1936.) Zagreb  Kontese Nere 28 na groblju Pregrada 25.04.2019.godine u 16,00 sati
 • PASARIČEK MARIJA (1922.) Pregrada Vrhi 107/1 Pregrada na groblju Pregrada 24.04.2019. godine u 14,30 sati
 • VARDIJAN AUGUSTIN (1937.) Svedruža 46 Petrovsko na groblju Pregrada 24.04.2019.godine u 15,30 sati
 • GRILEC VILMA (1934.) Pregrada Kolarija 26 na groblju u Pregradi 17.04.2019. godine u 16,00 sati
 • BZIK KATICA (1935.) Zagorska 1 Stubičke Toplice na groblju u Pregradi  16.04.2019. godine u 15,00 sati
 • PAVIĆ VESNA (1948.) Topolje 1 Novaki Sveta Nedelja na groblju u Pregradi 12.04.2019. godine u 14,00 sati
 • ERJAVEC MIHALJ (1943.) Zagreb Sokolgradska 72 na groblju u Pregradi  11.04.2019. godine u 15,30 sati
 •  KORBAR CVIJETA (1932.) Pregrada Kostelgradska ulica na groblju Pregrada 09.04.2019. godine u 14,00 sati
 • SMRKULJ EMILIJA (1930.) Pregrada Benkovo 53 na groblju Pregrada 08.04.2019. godine u 15,30 sati
 • BREZAK MARIJAN (1966.)  Pregrada  Vrhi  3/1 Pregrada na groblju Pregrada 04.04.2019.godine u 15,30 sati
 • POTOČKI ZDENKA (1952.) Krapina Bana Jelačića 4 na groblju Pregrada 02.04.2019.godine u 15,30 sati
 • KLETEČKI BARICA (1939.) Prigorje 107 Đurmanec na groblju Pregrada 27.03.2019. godine u 14,00 sati
 • ANTOLIĆ MARIJA (1937.) Pregrada  Vojsak 29 na groblju Pregrada 25.03.2019.godine u 15,00 sati
 •  HRIBERSKI MILAN(1949.) Zagreb Roginina  30 b na groblju Pregrada 21.03.2019. godine u 15,00 sati
 • STIPETIĆ ANA (1924.) Pregrada Matije Gupca 17 na groblju Pregrada 20.03.2019.godine u 15,00 sati
 • BOSNAR VLADISLAV (1927.) Vinagorski Vrhi 74 Vinagora na groblju Vinagora 18.03.2019. godine u 16,00 sati
 • VRHOVSKI ŠTEFICA (1930.)Zagreb Alage Gaje 1 na groblju Pregrada 15.03.2019. godine(polaganje urne) u 11,00  sati
 • JOSIP MIKULAŠ (1949.) Pregrada Pavlovec Pregradski 52 na groblju Pregrada 13.03.2019. godine u 15,30 sati
 • ALOJZ POGAČIĆ (1961.) Pristava pri Mestinju 31/c Slovenija  na groblju Pregrada 12.03.2019. godine u 15,00 sati
 • DRAGUTIN  HRIBERSKI (1925.) Pregrada Cigrovec 200 na groblju Pregrada 02.03.2019. u 14,00 sati
 • VLADO BEDEKOVIĆ (1958.) Vinagora Gabrovec 23/1 na groblju Vinagora 28.02.2019. u 15,00 sati
 • LJUBICA BREZAK (1935.)  Pregrada Bušin 12/1 na groblju Pregrada 22,02.2019. godine u 14,00 sati
 • JOSIP MAKEK (1942.) Pregrada Gorjakovo 61 na groblju Pregrada 21.02.2019. godine u 15,00 sati
 • SLAVICA BEDENIKOVIĆ (1950.) Zagreb Vodovodna 10 na groblju Vinagora 20.02.2019. godine u 13,00 sati
 • MAGDA KARAŽIJA (1917.)  Pregrada Sopot 79 na groblju Vinagora 19.02.2019. godine u 14,30 sati
 • VLADIMIR ČUČEK (1940.) Pregrada Gornja Plemenšćina 42 na groblju Pregrada 19.02.2019. u 15,30 sati
 • ALEKSANDAR JAVORIĆ (1939.) Druškovec Gora 37 Hum na Sutli na groblju Kostel 13.02.2019. godine u 15,00 sati
 • VEŠLIGAJ ZDRAVKO (1951.)Druškovec Gora 28 Hum na Sutli na groblju Kostel  29.01.2019. godine u 15,00 sati
 • NOVAKOVIĆ ŠTEFICA (1947.) Pregrada Višnjevec 51, na groblju u Pregradi 25.01.2019. godine u 15,00 sati
 • SVORCINA JOLANDA(1947.) Kosovečko 34 Konjšćina na groblju u Kostelu 23.01.2019. godine u 14,00 sati
 • HRŠAK IVKA (1934.) Petrovsko Svedruža 63 na groblju Pregrada 22.01.2019. godine u 14,00 sati
 • VLAHOVIĆ ALEKSANDRINA (1932.) Petrovsko Svedruža 79 na groblju Pregrada 22.01.2019. godine u 15,00 sati
 • BREZAK DRAGICA (1920.) Pregrada Cigrovec 66 na groblju Pregrada 21.01.2019. godine u 13,00 sati
 • HORVAT VIKA (1930.) Pregrada Ljudevita Gaja 26 na groblju Pregrada 17.01.2019. godine u 15,30 sati
 • GOLUBIĆ MILKA (1927.)Mala Erpenja 85 K. Toplice na groblju Pregrada 12.01.2019. godine u 14,00 sati
 • BEDENIKOVIĆ JOSIP (1964.) Sopot 111 Pregrada na groblju Vinagora 10.01.2019. u 15,30 sati
 • KLETEČKI IVAN (1930.)Prigorje 106 Đurmanec na groblju Pregrada 08.01.2019. godine u 15,00 sati
 • REBERNIŠAK DOMINIK(1940.) Pregrada Cigrovec 124  na groblju Pregrada 03.01.2019. godine u 14,00 sati
 • ŠOŠTAR IVKA (1933.) Zagrteb Šetinski dol 60 na groblju Pregrada 02.01.2019. godine u 15,00 sati

2018. GODINA


 • BENC VEČESLAV (1944.) Pregrada Marinci 63 na groblju Stipernica 31.12.2018. godine u 14,00 sati
 • DRENŠKI VLADO (1938.) Pregrada Kostelsko 92 na groblju  Kostel 31.12.2018. godine u 15,00 sati
 • ANTOLIĆ DRAGUTIN (1950.) Pregrada Vojsak 31 na groblju Pregrada 02.01.2019. u 14,00 sati
 • GRAHOVAR MILAN (1944.) Pregrada Gorjakovo 151 na groblju Pregrada 29.12.2018. godine u 13,00 sati
 • KOPRIVNJAK ANA (1925.) Pregrada Cigrovec 34 na groblju Pregrada 29.12.2018.godine u 14,00 sati
 • KOPRIVNIK MILAN (1959.) Pregrada Kostelgradska 20 na groblju Pregrada  28.12.2018. godine u 15,00 sati
 • BAKOTA VESNA (1965.), Pregrada, Kostelsko 33, na groblju Kostel 27.12.2018. u 15,00 sati
 • CIGROVSKI IVANA (1927.), Pregrada, Stipernica 12, na groblju Stipernica 24.12.2018. u 15,00 sati
 • SKOSPLES ANA (1941.)Pregrada Pregrada Vrhi 111 na groblju Pregrada 24.12.2018.godine u 14,00 sati
 • PASTUOVIĆ BOŽICA(1928.) Pregrada Stjepana Radića 16 na groblju Pregrada 21.12.2018. godine u 15,00 sati
 • HAJDINJAK KATICA (1938.) Pregrada Stipernica 27 na groblju Stipernica 20.12.2018. godine u 14,00 sati
 • BEŠENSKI MARIJA (1938.) A. Mihanovića 22 a K. Toplice na groblju Pregrada 18.12.2018. godine u 14,30 sati
 • BEDENIKOVIĆ IVAN (1930.) Pregrada Višnjevec 59 na groblju Vinagora 19.12.2018. godine u 14,00 sati
 • LESKOVAR LJUBICA (1941.) Pregrada Valentinovo 13 na groblju Pregrada 19.12.2018. godine u 15,00 sati
 • VNUK DRAGUTIN (1951.) Pregrada  Benkovo 99 na groblju Pregrada 18.12.2018. godine u 15,30 sati
 • KOSTANJŠEK MARIJANA (1961.) Pregrada Višnjevec 25 na groblju Vinagora 17.12.2018. u 14,00 sati
 • PASARIČEK MILICA (1940.)Zagreb A. Pandakovića 5,  na groblju Pregrada 13.12.2018. godine u 14,00 sati
 • CIGROVSKI VJEKOSLAVA (1943.) Pregrada, Stipernica 23, na groblju Stipernica 10.12.2018. u 14,00 sati
 • BLAŽUN IVKA (1944.) Pregrada, Gorjakovo 41/1, na groblju Pregrada 10.12.2018. godine u 15,00 sati
 • BOLARIĆ IVAN (1937.) Pregrada Pavlovec Pregradski 9 na groblju Pregrada 06.12.2018. godine u 14,00 sati
 • BARIĆ LJUBICA (1931.) Pregrada Pavlovec Pregradski 48 na groblju Pregrada 04.12.2018. godine u 14,00 sati
 • ZAJEC ŠTEFANIJA (1941,)Pregrada Kostelsko 94/1 na groblju Kostel 03.12.2018. godine u 15,00 sati
 • PETRAK MIRKO (1953.)Pregrada Bregi Kostelski 59 na groblju Kostel  05.12.2018. godine u 14,00 sati
 • KROUPA JOSIPA (1962.) Pregrada Stipernica 37 ma groblju Stipernica  04.12.2018. godine u 15,00 sati
 • HRIBERSKI MARIJA (1939.) Pregrada Cigrovec 200 na groblju Pregrada 05.12.2018. godine u 15,00 sati
 • DRENŠKI DOMINIK (1966.) Pregrada Gornja Plemenšćina 111 na groblju Pregrada 01.12.2018 u 13,00 sati
 • VRABEC FRANJO (1925.)  Pregrada Višnjevec 5 na groblju Stipernica 01.12.2018. godine u 14,00 sati
 • HERCIGONJA BRANKO (1982.) Pregrada Gornja Plemenšćina 17 na groblju Pregrada  29.11.2018. godine u 15,30 sati
 • TKALEC IVAN(1950.) Pregrada Miroslava Krleže 2 na groblju Pregrada 28.11.2018. godine u 15,30 sati
 • JURAK STJEPAN (1957.) Pregrada Cigrovec 72 Pregrada na groblju Pregrada 28.11.2018. godine u 14,30 sati
 • LESKOVAR MARIJA (1934.) Pregrada Valentinovo 9/2 na groblju Pregrada 27.11.2018. godine u 15,00 sati
 • PIŠPEK CECILIJA (1927.) Zagreb Domitrovićeva 6 na groblju Pregrada 26.11.2018. godine u 14,30 sati
 • DRENŠKI ČIRIL (1939.) (Švedska) Kostel Bregi 71 Pregrada na groblju Kostel  26.11.2018. godine u 15,30 sati
 • ZAJEC BARICA(1930,) Pregrada Kostelsko 47 na groblju Kostel 23.11.2018. godine u 15,00 sati
 • JAZBEC TOMISLAV(1965.) Pregrada Sopot 55 na groblju Vinagora 22.11.2018. godine u  15,30 sati
 • GRIVIČIĆ ŠTEFICA (1950.) Zagreb Turinina 4  na groblju Vinagora 22.11.2018.godine u 15,00 sati
 • KOLAR JUSTINA (1933.) Zagreb Bartolići  47 na groblju Pregrada 19.11.2018. godine u 15,00 sati
 • VINCEK ANA (1936.) Pregrada Karla Tuškana 8 na groblju Pregrada 16.11.2018. godine u 15,30 sati
 • MRKUS ZLATA (1942.) Pregrada Vojsak 41 na groblju Pregrada 15.11.2018. godine u 15,30 sati
 • ŠOŠTARIĆ SLAVKO (1954.) Zagreb Lhotkina 10 na groblju Pregrada  02.11.2018. godine u 15,30 sati
 • PASARIČEK STJEPAN (1936.) Valentinovo 29 Pregrada na groblju Pregrada   31.10.2018. godine u 14,30 sati
 • KIC SLAVKO (1976.) Kostelsko 27 Pregrada  na groblju Kostel 30.10.2018. godine u 14,30 sati
 • HERAK MILAN (1966.) Kukljica  III 41 na groblju Pregrada 30.10.2018. godine u 15,30 sati
 • POSAVEC ANKA (1951.)  Pregrada Benkovo 29 na groblju Pregrada 27.10.2018. godine u 15,00 sati
 • KOŠAK  ANA (1933.)  Pregrada Kostelgradska 22/1 na groblju Pregrada 17.10.2018. godine u 14,30 sati
 • PONGRAŠIĆ MILIVOJ (1942.) Odvojak Tršinski 37 Zabok na groblju Pregrada 16,10.2018. godine u 16,00 sati
 • BAČIĆ MARIJA (1936.) Bregi Kostelski 37 Pregrada na groblju Pregrada 16.10.2018. godine u 15,00 sati
 • BELOŠEVIĆ STJEPAN (1942.) Mala Erpenja 104 K. Toplice na groblju Pregrada 13.10.2018. u 14,00 sati
 • GAJŠAK JOSIP (1954.) Kostelsko 3/1 Pregrada na groblju Kostel 12.10.2018. godine u  16,00 sati
 • DRAGICA KLENOVŠAK (1934.) Vojsak 39 Pregrada na groblju Pregrada 11.10.2018.godine u 14,30 sati
 • PETECIN STJEPAN (1973.) Sopot 14  Pregrada na groblju Vinagora  11.10.2018. godine u 15,30 sati
 • ŽIVIČNJAK ŽELJKO (1941.) Svedruža 29 Petrovsko na groblju Pregrada 04.10.2018. godine u 14,30 sati
 • HORVAT MIHALJ (1931.)Pregrada Josipa Karla Tuškana 4 na groblju Pregrada 04.10.2018. godine u 15,30 sati
 • MIKLAUŽEK JOSO (1977.) Njemačka (Pregradi Vrhi 52/2 Pregada) na groblju Pregrada 02.10.2018. godine u 15,30 sati
  JAVORIĆ TEREZIJA (1939.) Druškovec Gora 40/1 Hum na Sutli  na groblju Kostel  02.10.2018. godine u 16,30 sati
 • LEKIĆ MILKA (1955.) Pregrada Benkovo Dom za stare Golubić na groblju Pregrada 01.10.2018. godine u 16,00 sati
 • JURAK VJEKOSLAVA (1933.) Čret 79  Krapinske Toplice na groblju Pregrada 27.09.2018.godine u 15,30 sati
 • HUNSKI PETAR (1941.) Zagreb Marija Babića 14 Zagreb na groblju Pregrada 25.09.2018. godine u 16,00 sati
 • VNUČEC STJEPAN (1929.) Čret 41 Krapinske Toplice na groblju Pregrada 22.09.2018. godine u 13,30 sati
 • MLAKAR ALOJZIJA (1951.) Gornja Plemenšćina 12 Pregrada na groblju Pregrada 20.09.2018. godine u 14,00 sati
 • ILIJAŠ IVANKA (1964.)Mala Erpenja 101 na groblju Pregrada  15.09.2018.godine u 13,30 sati
 • KORDEJ ANTONIJA(1934.)Mala Erpenja 75 na groblju Pregrada 10.09.2018. godine u 16,00 sati
 • BAČIĆ MARIJA (1929.) Kostel Bregi 35 Pregrada na groblju Pregrada 08.09.2018. godine u 14,00 sati
 • LESKOVAR ANA (1934.) Bušin 7 Pregrada na groblju Pregrada 05.09.2018. godine u 15.00 sati
 • PETEK MARIJA (1948.) Pavlovec 64 Pregrada na groblju Pregrada 05.09.2018. godine u 16,00 sati
 • NOVAK IVKA (1920.) Prigorje 54 Đurmenc, na groblju Pregrada 04.09.2018. godine u 14,30 sati.
 • ŠURBEK JOSIP (1964.), Kostel 9/3 Pregrada, na groblju Kostel 25.08.2018. u 14,00 sati
 • KORDEJ ANKA (1961.), Mala Erpenja 74 Krapinske Toplice, na groblju Pregrada 18.08.2018. u 14,00 sati
 • VDOVIĆ MARIJA (1938.), Gorjakovo 30 Pregrada, na groblju Pregrada 17.08.2018. u 16,00 sati
 • PETECIN ZDENKA (1950.), Pregrada Kostelgradska 6, na groblju Pregrada 16.08.2018. u 17,00 sati
 • HRESTAK MARIJA (1949.), Vojsak 46 Pregrada, na groblju Pregrada 14.08.2018. u 17,00 sati
 • ŠORŠA EMILIJA (1952.) Pregrada Janka Leskovara 53, na groblju Pregrada 14.08.2018. u 16,00 sati
 • PETRAK JOSIPA (1934,)  Pregrada Vrhi 93 Pregrada na groblju Pregrada 11.08.2018. u 15,00 sati
 • SRBOTNJAK VILIM (1944.) Konuško 3 Šmarje pri Jelšah na groblju Vinagora 11.08.2018. u 14,00 sati
 • CIGROVSKI IVAN (1932.) Vinagora Gabrovec 15/1 na groblju Vinagora  07.08.2018. u 16,00 sati
 • KRSNIK VILMA (1934.) Pregrada Gornja Plemenšćina 21 na groblju Pregrada  31.07.2018. u 15,00 sati
 • HORVAT IVANKA  (1954.) Petrovsko Svedruža 83 na groblju Pregrada 31.07.2018. godine u 16,00 sati
 • KARAŽIJA DANICA (1957.) Pregrada Sopot 94, na groblju Vinagora 28.07.2018. godine u 16,00 sati
 • CVEK DRAGICA (1953.) Pregrada Janka Leskovara 11 na groblju Pregrada 20.07.2018. u 15,00 sati
 • FIŠTER SLAVKO (1959.) Pregrada  Gorjakovo 9, na groblju Pregrada 20.07.2018. u 16,00 sati
 • JURAK MILICA (1927.)  Hum na Sutli Brezna Gora 14, na groblju Vinagora 19.07.2018. u  16,00 sati
 • TOPLAK ZVONIMIR (1947.) Pregrada Valentinovo 46, na groblju Pregrada 18.07.2018. u 15,30 sati
 • BUKOVSKI TIN (2018.)  Pregrada Sopot 93, na groblju Pregrada 17.07.2018. u 16,00 sati
 • LONČAR SILVIJA (1933.) Vinagorski Vrhi 20 Vinagora, na groblju Vinagora 11.07.2018.u 15,30 sati
 • KORBAR BOŽENA (1938.) Pregrada Gorjakovo 49, na groblju Pregrada 04.07.2018. u 15,30 sati
 • BORŠIĆ IVAN (1958). Pregrada Bregi Kostelski 17, na groblju Pregrada 28.06.2018. u 15,00 sati
 • BARIĆ TEREZIJA (1928.) Zagreb Odakova 3, na groblju Pregrada 27.06.2018. godine u 15,00 sati
 • KRSNIK VJEKOSLAV (1933.) Cigrovec 48/3 Pregrada, na groblju Pregrada 20.06.2018. u 15,30 sati
 • HLUPIĆ VJEKOSLAV (1943.) Marinci 39 Pregrada, na groblju Stipernica 19.06.2018. u 16,00 sati
 • MUŽEK (BORŠIĆ) VERONIKA (1937.) Klokovec 74G Krapinske Toplice, na groblju Pregrada 15.06.2018. u 11,00 sati
 • BURIĆ MARIJA (1931.) Cigrovec 185 Pregrada, na groblju Pregrada 14.06.2018. u 15,00 sati
 • JUG VELIMIR (1976.) Benkovo 74 Pregrada, na groblju Pregrada 12.06.2018. u 16,00 sati
 • PETEK FRANCISKA (1931.) Benkovo 42 Pregrada, na groblju Pregrada 12.06.2018. u 15,00 sati
 • GAJŠAK ANTUN (1942.) Kostel 11, Pregrada, na groblju Kostel 09.06.2018. godine u 15,30 sati
 • KLASIĆ TEREZIJA (1952.) Prigorje 38 Đurmanec, na groblju Pregrada 08.06.2018. godine u 15,00 sati
 • HORVAT DRAGICA (1923.) Svetojurski Vrhi 54 Pregrada, na groblju Pregrada 08.06.2018. godine u 16,00 sati
 • KRIVEC DARKO (1956.) Pod Lenartom 18 Pregrada,  na  groblju Pregrada  05.06.2018.godine u 16,00 sati
 • DRENŠKI ŽELJKO (1953.) Gandijeva 7 Zagreb, na groblju Pregrada, 02.06.2018.godine u 14,00 sati
 • ŠLOGAR ANTONIJA (1944.) Vrhi Vinagorski 49 Vinagora, na groblju Vinagora 25.05.2018. godine u 15,00 sati
 • SMRKULJ STJEPAN (1933.) Benkovo 57 Pregrada, na groblju Pregrada 24.05.2018. godine   u 15,30 sati
 • CESAREC JOSIP (1948.) Donja Plemenšćina 31 Pregrada, na groblju Pregrada 19.05.2018.u 14,00 sati
 • ZDOLC VILMA (1950.) Klenice 17 Pregrada na groblju Pregrada 17.05.2018. godine u 15,30 sati
 • BREZAK ANA (1938.)  Bušin 19 Pregrada na groblju Pregrada 26.04.2018. godine u  16,00 sati
 • MIKULAŠ ŠTEFANIJA (1952.) Pavlovec 52 Pregrada na groblju Pregrada 23.04.2018. godine u 15,00 sati
 • MLINAR EMILIJA (1924.) Vinagora 23 Vinagora na groblju Vinagora 21.04.2018. godine u 14,00 sati
 • HRESTAK MARIJA (1940.) iz Vojsak 48 Pregrada na groblju Pregrada 14.04.2018. godine u 15,15 sati
 • HORVAT MILAN (1938.) iz Matije Gupca 13 Pregrada na groblju Pregrada 14.04.2018. godine u 14,30 sati
 • BRAČUN VERONIKA (1931.) iz Pavlovec Pregradski 29 Pregrada na groblju Vinagora 12.04.2018. godine u 14,30 sati
 • PAPIĆ IVAN (1946.) iz Velika Gora 25 Vinagora na groblju Vinagora 11.04.2018. godine u 15,00 sati
 • MIKŠA ALBINA (1933.)  iz Karla Tuškana 10  Pregrada na groblju Pregrada 11.04.2018. godine u 16,00 sati
 • NOVAK STJEPAN (1954.) iz Bregi Kostelski 51 Pregrada na groblju Kostel 12.04.2018. godine u 15,30 sati
 • ŠORŠA STJEPAN (1942.)  iz Janka Leskovara 53 Pregrada, na groblju Pregrada 07.04.2018. godine u 14,00 sati
 • SMRKULJ FRANJO (1939.) iz Valentinovo 2 Pregrada, na groblju Pregrada 05.04.2018. godine u 14,30
 • PAPIĆ  STANISLAV (1942.) iz Mala Gora 36, Vinagora, na groblju Vinagora 03.04.2018. godine u 15,30 sati
 • KOLAR IVAN (1932.) iz Pregrade, Kolarija 70, na groblju Pregrada 31.03.2018. godine u 15,00 sati
 • BURIĆ MILAN (1947.) iz Benkova 30 Pregrada, na groblju Pregrada 29.03.2018.godine u 15,30 sati
 • MARIJA ŠKRINJAR (1931.) iz Bušin 56 Pregrada, na groblju Pregrada 27.03.2018. godine u 15,00 sati
 • DANIJEL OVČARIĆEK (1988.) iz Karlovačka 6 Sesvete, na groblju Pregrada 21.03.2018. godine u 15,00 sati
 • AUGUST FAGET (1936.)iz Svedruže 53 Petrovsko, na groblju Pregrada 20.03.2018. godine u 15,45 sati
 • STJEPAN DRENŠKI (1955.)iz Prigorja 53/1 Đurmanec, na groblju Pregrada 20.03.2018. godine u 15,00 sati
 • ANA MUŽAR (1932) iz Vosak 5 Pregrada, na groblju Pregrada 14.03.2018.godine u 15,00 sati
 • BLAŽENKA SVEČAK (1934.) iz Kolarija 10 Pregrada, na groblju Pregrada 15.03.2018. godine u 15,30 sati
 • VJEKOSLAV ŠPOLJAR (1929.) iz Vinagorski Vrhi 72 Vinagora,  na  groblju Vinagora 12.03.2018. godine u 16,00 sati
 • MARIJA HRŠAK (1934.) iz Svedruža 38 Petrovsko, na groblju Pregrada 09.03.2018. godine u 14,45 sati
 • SLAVKO VISZT (1969.)  iz Pregrade, Kostelgradska ulica 36, na groblju Pregrada 09.03.2018. godine u 14,00 sati
 • STANKO ŽNIDAREC (1940.) iz Vinagora 1 Vinagora, na groblju Vinagora 08.03.2018.godine u 15,00 sati
 • MARINA BREŽNJAK (1986.) iz Bregi Kostelski 8 Pregrada,  na groblju Pregrada 07.03.2018. u 14,00 sati
 • BOŽENA STJEPAN (1928.)  iz Dobri Dol 52 Zagreb, na groblju Kostel 07.03.2018. godine u 15,00 sati
 • MARIJA VARJAČIĆ (1938.) iz Valentinova 37 Pregrada, na groblju Pregrada 07.03.2018. godine u 15,45 sati
 • DAMIR VRBANC (1971.) iz Cigrovca 99 Pregrada, na groblju Pregrada 03.03.2018.godine u 14,00 sati
 • STJEPAN KRIVEC (1960.) iz Sopot 112 Pregrada, na groblju Vinagora  27.02.2018. godine u 14,00 sati
 • ROZALIJA SKOSPLES (1939.) iz Pregrade Rikarda Jorgovanića 4, na groblju Pregrada 24,02.2018. u 14,30 sati
 • KRISTINA ZEMLJIĆ (1934.) iz Čret 46 a Krapinske Toplice, na groblju Pregrada 21.02.2018. u 14,30 sati
 • ZVONKO FILIPČIĆ (1942.) iz Pregrade Franje Cvjetka 11, na groblju Pregrada 13.02.2018.u 15,30 sati
 • KATARINA HLUPIĆ (1926.), iz Marinaca 45, Pregrada, na groblju Stipernica, 12.02.2018. u 14:00 sati
 • BRANKO POTOČKI (1946.), iz ulice J. Prejca 2, Pregrada, na groblju Pregrada, 09.02.2018. u 15:45 sati
 • FRANJO JURANIĆ (1929.), iz Cigrovca 120/1, Pregrada, na groblju Pregrada, 09.02.2018., u 15:00 sati
 • DRAGUTIN KOVAČ (1951.), iz Sopota 92/1, Pregrada, na groblju Vinagora, 01.02.2018. u 15:00 sati