Povijest

NISKOGRADNJA d.o.o. posluje od 1965. godine. Osnivač Društva bila je Općina Krapina. Osnovna djelatnost Društva bila je skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode. U trenutku osnivanja društvo je poslovalo pod nazivom KOMUNALNO PODUZEĆE PREGRADA i taj naziv je zadržalo do 1974. godine.

U trenutku osnivanja društvo je poslovalo pod nazivom KOMUNALNO PODUZEĆE PREGRADA i taj naziv je zadržalo do 1974. godine. Od 1974. godine Društvo posluje pod nazivom Društveno poduzeće „Niskogradnja“, Pregrada. Istovremeno sa promjenom naziva poduzeća doregistrirale su se komunalne djelatnosti (čistoća, upravljanje grobljima, odvoz smeća), vađenje kamena i tiskarska djelatnost. Pravni sljednik Društvenog poduzeća „Niskogradnja“ je Javno poduzeće za stambeno-komunalne djelatnosti te uređenje naselja i prostora „Niskogradnja“ d.o.o. Sredstva za osnivanje JP osigurana su iz sredstava Društvenog poduzeća „Niskogradnja“ utvrđena bilancom. Osnivački kapital JP iznosio je 3.582.000,00 kn. JP „ Niskogradnja“ d.o.o. bilo je u 100%-tnom vlasništvu Općine Pregrada.

13.12.1995. godine Društvo vrši usklađenje općih akata sa ZTD-om, pri čemu se mijenja naziv Društva u NISKOGRADNJA, društvo s ograničenom odgovornošću za stambeno-komunalne djelatnosti, skraćeni naziv, Niskogradnja d.o.o. Grad Pregrada izvršio je dokapitalizaciju Društva 24.10.2003. godine za 4.356.900 kuna, a 15.06.2007. za novih 1.076.500,00 kuna. Nakon svega došlo je do izdvajanja vodoopskrbe i odvodnje sukladno zakonskim odredbama, pa temeljni kapital Društva iznosi 2.048,100 kuna.

Društvo je danas tehnološki razvijeno i profitabilno i organizirano na način da uz Upravu i Opće poslove ima Kamenolom, proizvodnju i sanaciju, Komunalne poslove i građevinarstvo i Upravljanje stambenim zgradama.

Ciljevi poslovanja temelje se na ostvarivanju misije i svrhe društva-Društvo u 100% vlasništvu Grada Pregrade ima osnovnu svrhu pružanja kvalitetnih usluga građanima grada Pregrade na način da se poslovanje održi stabilno i pozitivno, troškovi poslovanja se racionaliziraju, te se Društvo tehnološki razvija koliko će dozvoljavati poslovni rezultati uz osnovni uvjet da se zadovolje svi zakonski propisi.