POSTUPAK UTVRĐIVANJA NAPUŠTENIH GROBNIH MJESTA NA GRADSKOM GROBLJU U PREGRADI

POČETAK POSTUPKA – 17.10.2022., ZAVRŠETAK POSTUPKA – 23.02.2023.


POSTUPAK UTVRĐIVANJA NAPUŠTENIH GROBNIH MJESTA NA MJESNOM GROBLJU U KOSTELU

POČETAK POSTUPKA – 17.10.2022., ZAVRŠETAK POSTUPKA – 23.02.2023.


POSTUPAK UTVRĐIVANJA NAPUŠTENIH GROBNIH MJESTA NA MJESNOM GROBLJU U STIPERNICI

POČETAK POSTUPKA – 17.10.2022., ZAVRŠETAK POSTUPKA – 23.02.2023.


POSTUPAK UTVRĐIVANJA NAPUŠTENIH GROBNIH MJESTA NA MJESNOM GROBLJU NA VINAGORI

POČETAK POSTUPKA – 17.10.2022., ZAVRŠETAK POSTUPKA – 23.02.2023.