Pravo na pristup informacijama

Temeljem čl. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno, da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br.25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

NISKOGRADNJA d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje poduzeća NISKOGRADNJE d.o.o. na sljedeći način:

  1. putem telefona na broj: +385 (0)49-376-126
  2. putem faksa na broj: +385 (0)49-377-477
  3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: zppi@niskogradnjapregrada.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
  4. poštom na adresu: NISKOGRADNJA d.o.o, Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
  5. osobno na adresu: NISKOGRADNJA d.o.o, Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada, Hrvatska, radnim danom od 07:30 do 14:30 sati.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:


Krunoslav Kučiš, dipl. pol.
NISKOGRADNJA d.o.o, Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada
Tel.: +385 (0)49-376-126
Fax.: +385 (0)49-377-447
E-mail službenika za informiranje: zppi@niskogradnjapregrada.hr

ZAMJENICA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE:


Tanja Kračun, mag. oec.
NISKOGRADNJA d.o.o, Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada
Tel.: +385 (0)49-376-126
Fax.: +385 (0)49-377-447
E-mail zamjenice službenika za informiranje: zppi@niskogradnjapregrada.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se radnim danom od 07:30 do 14:30 sati.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju zamjenice službenika za informiranje


ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE


→GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PRIMJENI ZPPI