Registar ugovora o JN i okvirnih sporazuma

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), članku 7.:

  1. Naručitelj je obvezan registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene.
  2. EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac registra ugovora u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav.
  3. EOJN RH javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku.
  4. Nakon slanja na objavu obavijesti o dodjeli ugovora EOJN RH će automatski unijeti odgovarajuće podatke iz obavijesti u registar ugovora.
  5. EOJN RH pohranjuje objavljene registre ugovora najmanje deset godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

Ažurirani Registar ugovora dostupan je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (EOJN RH)


Prijašnja verzija Registra ugovora dostupna je na sljedećoj poveznici:

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA