Sponzorstva i donacije

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima koje su isplaćene iz sredstava Društva, temeljem članka 10. stavka 1. točka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), a u svrhu transparentnosti rada tijela javne vlasti